[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
اخبار دانشکده::
تسهیلات پایگاه::
دوره های حرفه ای مدیریت::
::
تاریخ

امروز: پنجشنبه مورخ 2 اردیبهشت 1400

..

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: متخصصان دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به طراحی الکترو موتورهای غول پیکر شدند
:: برگزاری نشست مدیران فرهنگی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
..
:: شرح حال علمی دکتر امیر ذاکری ::
 | تاریخ ارسال: 1396/12/5 | 
باسمه‌تعالی
خلاصه سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی
 
مشخصات فردی
 • نام: امیر ذاکری
 • اطلاعات تماس:
 • شماره تلفن:۷۳۲۲۸۰۲۳
 • پست الکترونیک:  zakeryiust.ac.ir 
سوابق پژوهشی (ارکید و گوگل اسکالر)
دریافت رزومه بصورت پی دی افتحصیلات دانشگاهی
مقطع
رشته
محل تحصیل
کارشناسی
مهندسی صنایع- تحلیل سیستم دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتری
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 
 
زمینه‌های تحقیقاتی
 • مدیریت دانش و فناوری  
 •  مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری (Intellectual Capital) 
 • بین‌المللی‌شدن (Internationalization) شرکتهای دانش بنیان
 • همکاریهای فناوری و نوآوری 

 •  
 
 • سیاستها و نظامهای نوآوری
 • برونگرایی در اقتصاد دانش بنیان (سیاستهای توسعه صادرات،  سرمایه‌گذاری خارجی و همکاریهای بین المللی علم، فناوری و نوآوری)
 • رویکردهای نوین انتقال دانش میان دانشگاه و صنعت
 
برای دریافت فهرست  موضوعات تحقیقاتی ایمیل بزنید.
پذیرش راهنمایی دانشجویان ارشد و دکتری با اولویت حوزه های فوق (به ترتیب) صورت میگیرد. 
  
 
 
سوابق تدریس منتخب 
درس
مقطع
دانشگاه محل تدریس
سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد  دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد  دانشگاه علم و صنعت ایران 
اصول و مبانی مدیریت فناوری کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت دانش کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران، سازمان مدیریت صنعتی
کاربرد تئوری تصمیم‌گیری کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (آموزش‌های مجازی)
تجزیه و تحلیل سیستم کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (آموزش‌های مجازی)
اقتصاد مهندسی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
 

مقالات و پژوهش‌های انجام شده
الف) مقالات ISI و rBook chapte
 • Zakery A., Saremi MS., ۲۰۲۰, Knowledge and intellectual capital in internationalizing SMEs, case study in technology-based health companies, journal of intellectual capital, in print, DOI: ۱۰.۱۱۰۸/JIC-۰۲-۲۰۲۰-۰۰۴۸
 • Sarkeshikian, A., Shafia, M., Zakery, A., Aliahmadi, A., Simulation of stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance (case study: Internet of Things), Kybernetes, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/۱۰.۱۱۰۸/K-۰۶-۲۰۲۰-۰۳۵۲
 • Sarkeshikian A., Zakery A., Shafia MA, Aliahmadi, ۲۰۲۰, Stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance; using thematic analysis and SEM, Kybernetes,  in print, DOI: ۱۰.۱۱۰۸/K-۰۳-۲۰۲۰-۰۱۸۰
 • Zakery A., Afrazeh A., Dumay, J.,۲۰۱۷, Strategic Alignment of Resource Dynamics, an Insurance Case Study, journal of intellectual capital, Vol.۱۸ No۱,  pp۲۱۷-۲۴۰
 • Mahootchi, M., Karimi Majd, A., Zakery, A., ۲۰۱۷, A Reinforcement Learning Methodology for a Human Resource Planning Problem Considering Knowledge-Based Promotion, Annals of Operations Research
 • Zakery A., Afrazeh A., ۲۰۱۶, Analyzing Firm’s Intellectual Capital Management and Growth Based On Dynamic Modeling, Vol.۱۵ No. ۱
 • Zakery A., Afrazeh A., ۲۰۱۵, Intellectual Capital Based Performance Improvement: Study in Insurance Firms, journal of intellectual capital, Vol.۱۶ No.۳            
 • Zakery, A, ۲۰۱۱, Logistics future trends in Farahani et al, Logistics Operations and Management: Concepts and Models, Elsevier  
 

ب) مقالات علمی پژوهشی
ذاکری، ا. و صارمی، م.ص. (۱۳۹۹) تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایران، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی، مدیریت کسب و کار بین المللی، ۳ (۳)، ۸۹-۱۱۳
کریملو، ر.، ذاکری، ا.، (۱۳۹۹) تحلیل تعاملات میان ذی نفعان کلیدی در یک نظام نوآوری منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی)، بهبود مدیریت () _ .
ذاکری،ا. و همکاران (۱۳۹۸)، الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه باتوجه به سازوکارها و بازیگران متنوع، سیاست علم و فناوری، ۱۱ (۱)، ۳۳-۵۰
صارمی، م.ص. و ذاکری، ا، (۱۳۹۸) سیاستهای هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری، سیاست علم و فناوری، ۱۱ (۲)، ۳۹۵-۴۱۰
ذاکری، ا. افرازه، ع. (۱۳۹۶) ارائه مدلی جهت ارزیابی اهمیت استراتژیک و سطح سرمایه گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس، فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، ۱-۳۲ (۲/۲) ۱۲۱-۱۳۰
ذاکری، ا. افرازه، ع.، نورعلیزاده، ح (۱۳۹۴)، تبیین کارایی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری، فصلنامه پژوهش‌های بیمه، ۳۰ (۱)ف ۱-۳۱
ذاکری، ا. و همکاران (۱۳۹۲)، ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه و ارائه شاخص های اندازه گیری برای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، ۱۶ (۴)، ۱۳۱-۱۵۹
ذاکری، ا. جلالی، س.ح. متولیان، س.ع. (۱۳۹۲)، ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت های برتر کشور، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ۲ (۵)، ۷۳-۹۵

 
ج) مقالات کنفرانس‌های معتبر
عنوان کنفرانس نوع ارائه سال
یادگیری سازمانی به کمک ثبت تجارب:  طراحی، هدایت و آموزش تجربه نگاری  در مرکز آمار ایران دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شفاهی ۱۳۹۳
تجربه نگاری با هدف استخراج درس آموخته‌ها، مطالعه موردی: تدوین آموخته‌های تحول اداری ششمین کنفرانس مدیریت دانش پوستری ۱۳۹۲
واکاوی ارزش استراتژیک منابع از منظر دیدگاه منبع محور: مطالعه موردی صنعت بیمه ششمین کنفرانس مدیریت دانش شفاهی ۱۳۹۲
اندازه‌گیری سرمایه فکری سازمان با تکیه بر شایستگی‌های محوری - مطالعه موردی چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری شفاهی ۱۳۹۱
مدیریت سرمایه فکری با رویکرد دینامیک- مطالعه موردی سومین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری پوستری ۱۳۹۰
کاربرد مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی (مورد کاوی در انستیتوپاستور ایران) چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شفاهی ۱۳۸۶
 
د) تالیف/ترجمه کتاب
ترجمه کتاب مدیر دانشی (راهنمای گام به گام برای نهادینه سازی مدیریت دانش موثر در سازمان)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
ترجمه کتاب نوآوری چابک(
Agile innovation, Wiley, ۲۰۱۴)، انتشارات اشراقی، ۱۳۹۷
 
 
سوابق حرفه‌ای و اجرایی
حوزه کاری سوابق مربوطه
مدیریت دانش
 • مجری طرح شناخت مدیریت دانش در فرایند منتخب، شرکت قطعه سازی خودرو ایمن‌تک (۱۳۸۵)
 • مشاور ارشد طرح تدوین استراتژی دانشی، شرکت برق منطقه‌ای تهران بزرگ (۱۳۸۵)
 • مجری طرح تدوین تجارب برتر شهرداری تهران در تحول اداری (۱۳۹۱)
 • مجری طرح مستندسازی تجارب سازمانی، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۲)
 • مجری طرح طراحی الگوی ثبت تجارب سازمانی، مرکز آمار ایران (۱۳۹۳)
 • ارزیاب مدیریت دانش طرح رتبه‌بندی شرکتهای EPC، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • ارزیاب ارشد دومین، سومین و چهارمین جایزه ملی مدیریت دانش (۱۳۹۰- ۱۳۹۲)
 • عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس تجربه نگاری مجله مدیریتی تدبیر (۱۳۹۲)
 • مجری سه دوره طرحهای کندوکاو عوامل موفقیت شرکتهای برتر، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۸)
 • مجری طرح تدوین برنامه پایلوت مدیریت دانش در شرکت موج فناوری هوشمند (۱۳۹۹)
سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری و نوآوری
 • مشاور طرح بررسی فرایند تخصیص بودجه پژوهشی در سازمانهای بزرگ دولتی، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۰
 • ناظر طرح تبیین نقش انجمن‌های علمی در نظام ملی نوآوری کشور، شوراسی عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۵
 • مجری طرح داخلی توسعه رصد و هوشمندی فناوری در نهادهای تحقیقاتی و فناوری کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۵
 • مسئول دبیرخانه مشترک (ایران و چین) صندوق علمی راه ابریشم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • راه‌اندازی خدمات تبادل فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵)
 • مجری طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هایتک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( ۱۳۹۵تا ۱۳۹۶)
 • معاون مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)
 • مجری طرح تدوین الگوهای منتخب کسب و کار بین الملل شرکتهای دانش بنیان، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری (۱۳۹۹)
سایر
 • طراحی روش و اندازه‌گیری کیفیت خدمات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، سازمان میادین میوه و تره بار تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۷)
 • نظارت بر پروژه‌های مطالعاتی در حوزه لجستیک و اقتصاد صنعت پتروشیمی (۱۳۸۶)
 • همکاری در پروژه زمان‌سنجی و بهبود خط تولید ایران خودرو (۱۳۸۴)
 
 
 
 
 

فهرست دانشجویان راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد
ارزیابی تاثیرات مدیریت فناوری و دانش بر نوآوری در سازمانهای پروژه محور
ارزیابی تعاملات میان ذینفعان در نظام نوآوری منطقه-ای (مطالعه موردی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز)
ارائه الگوی همکاری صنعت ارتباطات با دانشگاه(مطالعه موردی شرکت همراه اول)
ارایه مدلی برای استفاده از نوآوری باز جهت تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه شرکت های کوچگ و متوسط
بررسی عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سیستم های اشتراک گذاری دانش بین سازمانی، مورد مطالعه: سامانه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)
ارائه مدلی برای تبیین نقش سیاستگذاران در ارتقای دانش بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایرانی
انتخاب روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
ارزیابی ارتباط دانشگاه- صنعت با تاکید بر نقش منابع اطلاعاتی و همکاری
ارزیابی نقش مراکز رشد بین المللی به عنوان استراتژی ورود شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی، مطالعه موردی

سوابق برگزاری دوره‌ آموزشی و سخنرانی
عنوان دوره
محل برگزاری دوره
طول دوره
آشنایی با مدیریت دانش شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و ... نیم روزه
اصول ثبت دانش فردی شرکت ملی صادرات گاز ایران نیم روزه
آشنایی و کار با سامانه مدیریت دانش شرکت ملی صادرات گاز ایران نیم روزه
اظهارنامه نویسی مدیریت دانش جایزه ملی مدیریت دانش نیم روزه
مفاهیم و روش های مستندسازی تجارب مرکز آمار ایران، مدارس جامعه تعلیمات اسلامی دو روزه
مدیریت سرمایه فکری جایزه سازمان دانشی برتر MAKE یک روزه
تدوین استراتژی دانشی شرکت برق منطقه‌ای تهران نیم روزه
 
 
بروزرسانی (مقالات و دروس): ۱۳۹۸/۰۴
دفعات مشاهده: 7644 بار   |   دفعات چاپ: 301 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4286