دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
معادلسازی دروس جبرانی سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 

معادلسازی دروس جبرانی

ویژه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پیشرفت ورودی سال 1396

(تمامی دوره های روزانه، شبانه، پردیس بین الملل، مرکز آموزش الکترونیکی دانشکده مهندسی پیشرفت در تمامی رشته ها)

  آندسته از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پیشرفت ورودی سال 1396 که پیش از ورود به این دانشکده، موفق به گذراندن و بدست آوردن نمره قبولی هریک از دروس جبرانی رشته ی خود گردیده اند (دروس جبرانی هریک از رشته ها، در سرفصل مصوب آن رشته آمده است.) لازم است برای معادلسازی آنها، به نماینده ی رشته-ورودی خود مراجعه نموده و مدارک و فرم های لازم را به ایشان ارائه نمایند.

همچنین ضروری است نماینده ی دانشجویان ورودی سال 96 در هریک از رشته ها، برای دریافت فرم و توضیحات مرتبط با این اطلاعیه، به جناب آقای رکوعی (دانشکده مهندسی پیشرفت، ط همکف، اطاق 015) مراجعه فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=79.11390.50662.fa
برگشت به اصل مطلب