دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های آموزشی
زمان برگزاری آزمون جامع کتبی دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 

زمان برگزاری آزمون جامع کتبی دکتری

ویژه کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی پیشرفت ورودهای پیش از سال 1396

  آزمون جامع کتبی دکتری کلیه ی دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی پیشرفت ورودی پیش از سال 1396 در نیمه ی اول آبان ماه سال جاری برگزار می کردد.
توضیحات تکمیلی در اطلاعیه های بعدی، خواهد آمد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=79.11390.50663.fa
برگشت به اصل مطلب