دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار عمومی
انتصاب معاون پژوهشی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | 
AWT IMAGE

با حکم مورخ 96/02/04 رئیس دانشگاه، دکتر نورعلیزاده برای مدت دو سال در سمت «معاون پژوهشی دانشکده مهندسی پیشرفت» منصوب شد. انتصاب شایسته ایشــان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. 

مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=79.11391.49415.fa
برگشت به اصل مطلب