دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار عمومی
ابقاء رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۸ | 
AWT IMAGE

با حکم مورخ 96/02/16 رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا علی احمدی برای مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت» ابقا شد. انتصاب شایسته ایشــان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. 

اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=79.11391.49520.fa
برگشت به اصل مطلب