انتخاب استاد راهنمای دانشجویان آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

299

اطلاعیه انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی

مطابق با تصمیمات شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، مقرر گردید:

دانشجویان ورودی سال 1400 در تمامی رشته های دوره آموزش الکترونیکی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، در فاصله زمانی روز شنبه 1401/07/30 تا روز شنبه 1401/08/14 نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند. برای این مهم لازم است:

  1.  ابتدا فرم مخصوص انتخاب استاد راهنما (فرم شماره 1) را که به نام دانشجو بوده و منحصر بفرد می باشد را از کارشناس آموزش (ط همکف دانشکده، اتاق 015) دریافت نمایند.
  2. سپس با مراجعه به اساتید محترم گروه آموزشی خود و پس از تایید ایشان، با درج نام استاد و امضای فرم شماره 1، آن را تکمیل و تحویل استاد مورد نظر نمایند.
  3. دانشجویان محترم در صورت تکمیل ظرفیت اساتید گروه خود می توانند از گروه های دیگر استاد راهنما انتخاب نمایند.
  4. سپس فرم دیگری (فرم شماره 2) را که در اختیار اساتید است و منحصر به فرد می باشد، پس از تکمیل که با درج نام دانشجو و امضاء توسط استاد محترم صورت می پذیرد، از ایشان دریافت و تحویل کارشناس آموزش نمایند.
  5. پس از اتمام موفقیت آمیز فرآیند فوق، امکان تغییر استاد راهنما، به هیچ وجه وجود ندارد. (براساس مصوبه 1401/01/22 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده)
  6. شایسته است دانشجویان محترم قبل از شروع فرآیند فوق، ضمن مراجعه به اساتید محترم راهنمایی های لازم را کسب نمایند.
رشته کارشناس آموزش جهت دریافت فرم شماره یک اعضای هیات علمی جهت دریافت فرم شماره دو
مدیریت فناوری اطلاعات

آقای خدایاری

دکتر پارسانژاد – دکتر فتحیان – دکتر خانی زاد – دکتر صالحی – دکتر عبدالحمید – دکتر اخوان-دکتر جنابی- خانم دکتر موسوی لقمان.

کارآفرینی
مدیریت کسب و کار خانم محمدخانی دکتر جبل عاملی-دکتر ذاکری – دکتر معینی – دکتر علی احمدی – دکتر نوری – دکتر سبحانی فرد – دکتر بنیادی – دکتر مشایخ – دکتر حمیدی زاده.
مدیریت تکنولوژی
مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشجویان تمامی رشته ها می توانند از اساتید این گروه نیز استاد راهنما انتخاب نمایند. دکتر میرزامحمدی – دکتر شوال پور – دکتر رفیعی – دکتر کرمانی – دکتر پیشوایی.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه با ما همراه هستید، متشکریم!

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy