گروه مهندسی پیشرفت

گروه مدیریت

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

دکتر امیر ذاکری

استادیار(معاون آموزشی دانشکده)

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

دکتر رحیم خانی زاد

استادیار(مدیر گروه)

دکتر جواد مشایخ

دکتر جواد مشایخ

استادیار(معاون پژوهشی دانشکده)

گروه اقتصاد

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy