دکتر امیر ذاکری

فصلنامه مدیریت و مهندسی پیشرفت

سوابق تحصیلی

مقطع رشته محل تحصیل
کارشناسی مهندسی صنایع- تحلیل سیستم دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتری* مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

*عنوان پایان نامه دکتری : ارائه روش تلفیقی برای سنجش و ارتقای بهره‌وری سرمایه فکری سازمان (نمره ۱۹.۵)

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • مدیریت دانش و سرمایه فکری
 • مدیریت فناوری و نوآوری
 • توسعه صادرات با تمرکز بر کسب و کار بین‌الملل شرکت های دانش‌بنیان

دروس ارائه شده

درس دانشگاه مقطع
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران دکتری
سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت استراتژیک فناوری
تئوری نوآوری، مدلها و سیاستها و فرایندها
مدیریت دانش
کاربرد تئوری تصمیم‌گیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تجزیه و تحلیل سیستم
اقتصاد مهندسی سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت دانش
مدیریت فناوری و نوآوری
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی
اقتصاد مهندسی

تعاملات صنعتی

حوزه کاری سوابق مربوطه
مدیریت دانش
 • ناظر پروژه استقرار مدیریت دانش در سازمان ملی زمین و مسکن (۱۴۰۰)
 • مجری طرح تدوین برنامه مدیریت دانش در شرکت موج فناوری هوشمند (۱۳۹۹)
 • ارزیاب مدیریت دانش طرح رتبه‌بندی شرکتهای EPC، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • مجری طرح طراحی الگوی ثبت تجارب سازمانی، مرکز آمار ایران (۱۳۹۳)
 • ارزیاب ارشد دومین، سومین و چهارمین جایزه ملی مدیریت دانش (۱۳۹۰- ۱۳۹۲)
 • عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس تجربه نگاری مجله مدیریتی تدبیر (۱۳۹۲)
 • مجری طرح مستندسازی تجارب سازمانی، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۲)
 • مجری طرح تدوین تجارب برتر شهرداری تهران در تحول اداری (۱۳۹۱)
 • مجری طرح شناخت مدیریت دانش در فرایند منتخب، شرکت قطعه سازی خودرو ایمن‌تک (۱۳۸۵)
 • مشاور ارشد طرح تدوین استراتژی دانشی، شرکت برق منطقه‌ای تهران بزرگ (۱۳۸۵)
کسب‌وکار بین‌الملل و توسعه صادرات
 • استاد طرح “سامانه شناسایی و معرفی فرصتهای صادراتی” در دو دوره پنجم و ششم طرح شهید احمدی روشن، بنیاد ملی نخبگان (۱۳۹۹، ۱۴۰۰)
 • تدوین “سیاست‌نامه ارتقای برنامه‌های توسعه صادرات کشور”، پژوهشکده مطالعات فناوری (۱۴۰۰)
 • مجری طرح “طراحی سازوکار ایجاد و توسعه مرکز نوآوری ایران در چین”، پژوهشکده مطالعات فناوری (۱۴۰۰)
 • نویسنده همکار در گزارش “مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی”، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰)
 • مشاور ارشد “طراحی شبکه حمایت صادرات شرکتهای الکترونیک پیشرفته”، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت (۱۳۹۹)
 • مجری طرح تدوین الگوهای منتخب کسب و کار بین‌الملل شرکتهای دانش بنیان، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری (۱۳۹۹)
 • مسئول دبیرخانه مشترک (ایران و چین) صندوق علمی راه ابریشم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • راه‌اندازی خدمات تبادل فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵)
 • مجری طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هایتک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( ۱۳۹۵تا ۱۳۹۶)
 • معاون مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)
سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی و  فناوری
 • مجری چهار دوره طرحهای کندوکاو عوامل موفقیت شرکتهای برتر، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
 • ناظر طرح تبیین نقش انجمن‌های علمی در نظام ملی نوآوری کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۵
 • مجری طرح داخلی توسعه رصد و هوشمندی فناوری در نهادهای تحقیقاتی و فناوری کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۵
 • مشاور طرح بررسی فرایند تخصیص بودجه پژوهشی در سازمانهای بزرگ دولتی، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۰
 • عضو تیم بررسی پیش نویس برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)، ۱۳۸۹
سایر
 • عضو کمیته سرمایه انسانی سازمان ملی بهره وری ایران، ۱۴۰۰
 • طراحی روش و اندازه‌گیری کیفیت خدمات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، سازمان میادین میوه و تره بار تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۷)
 • نظارت بر پروژه‌های مطالعاتی در حوزه لجستیک و اقتصاد صنعت پتروشیمی (۱۳۸۶)
 • همکاری در پروژه زمان‌سنجی و بهبود خط تولید ایران خودرو (۱۳۸۴)

مقالات

الف) مقالات ISI و rBook chapte

Year Journal/Book Title Authors
2023 Technological Forecasting & Social Change Topic-based technology mapping using patent data analysis: A case study of vehicle tires

Mohsen Ghaffari,

AlirezaAliahmadi,Abolfazl Khalkhali

Amir Zakeri,Tugrul U. Daim

Haydar Yalcin c

۲۰۲۱ Kybernetes Open innovation antecedents and its consequences on commercialization performance in small and medium-sized enterprises Askari M.J., Zakery  A., Pishvaee MS.
۲۰۲۰ journal of intellectual capital Knowledge and intellectual capital in internationalizing SMEs, case study in technology-based health companies Zakery A., Saremi, MS.
۲۰۲۰  Kybernetes Simulation of stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance (case study: Internet of Things) Sarkeshikian, A., Shafia, M., Zakery, A., Aliahmadi, A.,
۲۰۲۰  Kybernetes  Stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance; using thematic analysis and SEM Sarkeshikian A., Zakery A., Shafia MA, Aliahmadi A
۲۰۱۷ journal of intellectual capital Strategic Alignment of Resource Dynamics, an Insurance Case Study Zakery A., Afrazeh A., Dumay, J.
۲۰۱۶ Knowledge Management Research and Practice Analyzing Firm’s Intellectual Capital Management and Growth Based On Dynamic Modeling Zakery A., Afrazeh A.
۲۰۱۷ Annals of Operations Research A Reinforcement Learning Methodology for a Human Resource Planning Problem Considering Knowledge-Based Promotion Mahootchi, M., Karimi Majd, A., Zakery, A.
۲۰۱۵ journal of intellectual capital Intellectual Capital Based Performance Improvement: Study in Insurance Firms Zakery A., Afrazeh A.
۲۰۱۱ Logistics Operations and Management: Concepts and Models Logistics future trends Zakery, A,

ب) مقالات علمی پژوهشی

نویسندگان عنوان مجله سال نشر
زرین پور، ذاکری، نریمانی بررسی چالشهای استفاده از ابزار خرید دولت در ارتقای توان فناوری در صنعت صدا و تصویر سیاست نامه علم و فناوری 1402
محمدی، ذاکری، عبدالحمید ساختاردهی به مسائل صادرات صنایع خلاق و فرهنگی
مدیریت کسب و کارهای بین المللی 1402
فسائی، ذاکری، سبحانی فرد تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه بازیابی دانش و نظام های معنایی 1402
گلدوز، ذاکری، خانی زاد بررسی اثرات دیجیتالی شدن بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی آمادگی صادراتی فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 1402
ذاکری، خلوصی، صارمی مراکز رشد بین المللی به عنوان واسطه ارتباطی توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان مدیریت کسب و کارهای بین المللی 1402
عمید، ذاکری، عبدالحمید تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (در یک صنعت منتخب) مدیریت استاندارد و کیفیت 1401
قنبری، ذاکری، حیدری تعیین روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مدیریت کسب و کار بین‌المللی ۱۴۰۱
کلاتهایی، معینی، ذاکری، شوال پور

گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

مطالعات مدیریت دولتی ایران ۱۴۰۱
حسن زاده عبدالحمید ذاکری ارائه الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون مدیریت فردا ۱۴۰۱
مهدوی، ذاکری، میرزامحمدی

نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

بررسیهای بازرگانی ۱۴۰۰
مسگری، ذاکری، پیشوایی ارائه مدلی به منظور ساختاردهی به قابلیتهای میانداری شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران مدیریت نوآوری 1400
آقائی، ذاکری، علیرضا علی احمدی نقش مراکز رشد صادراتی در تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی؛ مطالعه موردی مرکز نانوفناوری ایران در چین سیاست علم و فناوری 1400
ذاکری ا صارمی م.ص. تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایران، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی مدیریت کسب و کار بین‌المللی ۱۳۹۹
کریملو .، ذاکری، ا.  تحلیل تعاملات میان ذی نفعان کلیدی در یک نظام نوآوری منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی) بهبود مدیریت ۱۳۹۹
ذاکری،ا. و همکاران الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه باتوجه به سازوکارها و بازیگران متنوع سیاست علم و فناوری ۱۳۹۸
ذاکری ا صارمی م.ص. سیاستهای هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری سیاست علم و فناوری ۱۳۹۸
ذاکری، ا. افرازه، ع. ارائه مدلی جهت ارزیابی اهمیت استراتژیک و سطح سرمایه گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۶
ذاکری، ا. افرازه، ع.، نورعلیزاده، ح تبیین کارایی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری فصلنامه پژوهش‌های بیمه ۱۳۹۴
ذاکری، ا. افرازه، ع. مظلومی، ن ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه و ارائه شاخص های اندازه گیری برای آن فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی ۱۳۹۲
ذاکری، ا. جلالی، س.ح. متولیان، س.ع. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت های برتر کشور فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات

۱۳۹۲

 

 

ج) مقالات همایشی و کنفرانس 

نویسندگان عنوان مقاله

عنوان همایش علمی معتبر

ملی و بین‌اللملی

تاریخ برگزاری

(سمیرا نعمتی خانیکی)

امیر ذاکری

جواد مشایخ

مرور نظام مند تأثیر قابلیت های فناورانه بر عملکرد داخلی و بین المللی شرکت ها شانزدهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری 1401

امیر ذاکری

(اشکان گلدوز)

مهدیه موحدراد

تبیین رابطه عوامل انسانی و فرهنگی با اثربخشی مدیریت دانش در شرکت های منتخب ایرانی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی 1401

محمدعلی مسگری

امیر ذاکری

نگاهی به شبکه نوآوری و نقش ارکستر شبکه در خودرو برقی اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین 1399

امیر ذاکری

(علیرضا نعیمی)

ارزیابی برنامه های حمایتی بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان چهاردهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری 1399

(مهدی قنبری)

امیر ذاکری

جلیل حیدری

شناسایی و سنجش معیارهای ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای خارجی چهاردهمین کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری 1399

(رضا کریملو)

امیر ذاکری

بررسي تجربه توسعه مناطق ويژه علم و فناوري در كشور از منظر نظام نواوري منطقه اي دومين كنفرانس ملي مديريت و مهندسي پيشرفت 1398

کتب

 • مدیر دانشی، نیک میلتون و پاتریک لامب، امیر ذاکری و فرزانه اکبری (مترجمین)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1398
 • نوآوری چابک- رویکرد انقلابی، انتشارات اشراقی، تهران، 1397
 • کندوکاو عوامل برتری، مجید درویش و امیر ذاکری، سازمان مدیریت صنعتی، 1400

پایان نامه های راهنمایی شده

 •  تدوین استاندارد استقرار مدیریت دانش در صنعت هسته‌ای ایران با بهره گیری و تطبیق ایزو مدیریت دانش
 •  اولویت بندی عوامل موثر بر یکپارچه شدن رویکردهای اجتماعی سازی و کددهی در مدیریت دانش سازمانی
 •  ساختار دهی به مسائل شرکت های واسط جمع سپاری حل مسئله در ایران
 • ارزیابی نقش مراکز رشد بین المللی به عنوان استراتژی ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای خارجی
 • انتخاب روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 • ارزیابی ارتباط دانشگاه- صنعت با تاکید بر نقش منابع اطلاعاتی و همکاری
 • ارائه الگوی همکاری صنعت ارتباطات با دانشگاه(مطالعه موردی شرکت همراه اول)
 •  ارزیابی تعاملات میان ذینفعان در نظام نوآوری منطقه-ای (مطالعه موردی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز)
 • ارایه مدلی برای استفاده از نوآوری باز جهت تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه شرکت های کوچگ و متوسط
 • بررسی عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سیستم های اشتراک گذاری دانش بین سازمانی، مورد مطالعه: سامانه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)
 •  ارائه مدلی برای تبیین نقش سیاستگذاران در ارتقای دانش بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایرانی
 •  ارزیابی تاثیرات مدیریت فناوری و دانش بر نوآوری در سازمانهای پروژه محور
 •  ارائه چارچوبی به منظور ارکستر شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران
 • طراحي نقشه راه تكنولوژي توليد اكسيد پروپيلن و صنايع پايين دست آن در صنعت پتروشيمي ايران مبتني بر نقشه هاي شناختي فازي
 • ارائه الگوي خط مشي تكنولوژي اينترنت اشيا در ايران و تحليل اهميت – عملكرد خط مشي هاي پيشنهادي
 • ارائه الگوي دانشكده حكمراني با رويكرد نوآوري اجتماعي
 • ارائه الگوي همكاري صنعت ارتباطات با دانشگاه(مطالعه موردي شركت همراه اول)
 • ارايه مدلي براي استفاده از نوآوري باز جهت تجاري سازي محصولات و خدمات فناورانه شركت هاي كوچک و متوسط
 • بررسي تاثير ميانجي قابليت هاي پايدار بر ارتباط ميان ظرفيت جذب و پذيرش نوآوري سبز در شركت هاي دانش بنيان دارويي (مورد مطالعه شركت سيناژن)
 • طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با رويكرد نوآوري و تاب‌آوري در شركت‌هاي توليدي (مورد مطالعه يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد مستضعفان)
 • مدلسازي اثرگذاري اعتماد به نفس بيش از حد در خود ادراكي كارآفرينان بالقوه
 • اولويت بندي عوامل موثر بر يكپارچه شدن رويكردهاي اجتماعي سازي و كددهي در مديريت دانش سازماني
 • ارائه الگوي پارادايمي مديريت استعداد براي نوآوري در سازمان مبتني بر نهج البلاغه
 • موانع بين المللي شدن شركتهاي كوچك و متوسط فعال در حوزه اتوماسيون صنعتي
 • ارزيابي نقش مراكز رشد بين المللي به عنوان استراتژي ورود شركت هاي دانش بنيان به بازارهاي خارجي، مطالعه موردي
 • طراحي الگوي نوآوري اجتماعي در دانشگاه ها (موردي كاوي : دانشگاه علم و صنعت)
 • ارزيابي نحوه استفاده از ابزار خريد دولت در ارتقاي توان فناوري بهمراه دلالتهاي سياستي براي ارتقاي صادرات در صنعت صوت و تصوير
 • ارزيابي اثر برنامه‌هاي توسعه صادرات شركتهاي دانش بنيان در بين المللي شدن آنها
 • اثر اشتراك دانش بين سازماني در رشد ارگانيك كسب و كارهاي فناور( مورد مطالعه : شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري)
 • تدوين استاندارد استقرار مديريت دانش در صنعت هسته‌اي ايران با بهره گيري و تطبيق ايزو مديريت دانش
 • شبيه سازي عوامل تاثير گذار بر روي تعامل دانش كسب و كارهاي راه اندازي شده توسط كارآفرينان بازگشته
 • تاثير سرمايه فكري بر عملكرد صادرات در شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
 • تبيين نقش سرمايه گذاران خطرپذير به عنوان مياندار شبكه هاي نوآوري
 • الگوي جلب مشاركت كاركنان سازمان هاي توليدي در نوآوري
 • شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر صادرات از طريق استفاده از پلت فرم هاي ديجيتال در شركتهاي ايراني
 • بررسي اثرات ديجيتالي شدن بر عملكرد صادراتي كسب و كارهاي ايراني
 • ارائه مدلي براي تقويت هوش فرهنگي شركت هاي كوچك و متوسط ايراني در فرايند بين المللي شدن
 • تاثير قابليت هاي پويا بر حفظ عملكرد بين المللي شركت هاي ايراني در شرايط تحريم با نقش ميانجي انتخاب حالت ورود به بازار
 • طراحي الگوي دستيابي به اجماع نظر ذي نفعان پذيرش فناوري با در نظر گرفتن تعاملات و آمادگي و بلوغ سازماني ، مورد مطالعه صنعت لجستيك ريلي
 • ارائه مدل پيش بيني فناوريهاي آينده دار صنعت تاير با رويكرد تحليل ثبت اختراع
 • طراحی مدل بلوغ پژوهشگاه های دولتی مبتنی بر نسل های نوآوری
 • ارائه الگوی سیاستگذاری توسعه صادرات صنایع خلاق

مسئولیت های اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • مدیر گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده
 • مشاور مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه

کارگاه ها

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy