دکتر جواد مشایخ

دکتر جواد مشایخ
 • ایمیل: mashayekh@iust.ac.ir
 • تلفن: 73228031
 • فاکس: 73228001
 • آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اسکوپوس
 • گوگل اسکالر
 • لینکدین

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران (۹۶-۱۳۹۱)
 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران (۸۶-۱۳۸۴)
 • کارشناسی مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران (۸۴-۱۳۷۹)

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • سیاستگذاری
  • سیاست گذاری علم و فناوری
  • سیاستگذاری منابع (انرژی، معدن و مواد)
  • دیپلماسی علم و فناوری
 • مدیریت تکنولوژی
  • اکتساب تکنولوژی
  • روش های نوین انتقال تکنولوژی
  • پیش بینی تکنولوژی
 • مدیریت نوآوری
  • نظام های نوآوری
  • نوآوری باز و مشارکتی
  • توسعه محصول جدید

دروس ارائه شده

 • اصول و مبانی مدیریت تکنولوژی
 • توسعه محصول جدید
 • مدل‌های انتقال تکنولوژی
 • پیش بینی تکنولوژی
 • نوآوری و تغییرات تکنولوژی

تعاملات صنعتی

 • مدیر پروژه بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری‌‌های ایران و روسیه در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، پژوهشکده مطالعات فناوری و انستیتو پریماکوف روسیه، ۱۳۹۷
 • همکار پژوهشی پروژه شناسایی اقدامات رسمی حوزه مواد حیاتی در کشورهای منتخب، پژوهشکده مطالعات فناوری،  ۱۳۹۶
 • مدیر پروژه تدوین پیش‌نویس سند دیپلماسی علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فناوری، ۱۳۹۵
 • مدیر پروژه مطالعه راهبردی حضور ایران در نهادهای علمی و فناورانه بین‌المللی، پژوهشکده مطالعات فناوری، ۱۳۹۴
 • عضو تیم تحقیق پروژه راه‌اندازی مراکز و شبکه‌های تحقیق و توسعه در بین واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، ۱۳۹۲
 • عضو تیم تحقیق پروژه تبیین و ارزیابی مدل‌های انتقال بیوتکنولوژی در ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران، ۱۳۸۹
 • مدیر پروژه آینده‌پژوهی فناوری­های مواد پیشرفته، دفتر همکاری­های فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۸۸

مقالات

 • پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه‌بندی نهادهای بین‌المللی علم و فناوری؛ مطالعه موردی نهادهای بین‌المللی حوزۀ سیاست‌گذاری، فصلنامه سازمانهای بین المللی، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۹۹
 • مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری، فصلنامه علمی، پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، دوره ۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹
 • ایران و چندجانبه‌گرایی راهبردی مبتنی ‌بر دیپلماسی علم: مطالعه‌ی تطبیقی حضور ایران، ترکیه، عربستان و مالزی در سازمان‌های بین‌المللی علم و فناوری، فصلنامه علمی، پژوهشی علوم سیاسی، دوره ۲۳، مسلسل ۸۹، بهار ۱۳۹۹
 • توصیه‌های سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری در ایران، فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری ، دوره ۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۸
 • توصیه‌های سیاستی برای ارتقاء نظام مالکیت فکری در ایران، فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری ، دوره ۹، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۹۸
 • واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر رویکرد فراترکیب، فصلنامه مدیریت نوآوری – دوره ۷، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۹۷
 • توصیه‌های سیاستی مبتنی بر تحلیل جریان مواد در سطح ملی: مطالعه تطبیقی ایران و سه کشور منتخب، فصلنامه علمی، پژوهشی بهبود مدیریت، دوره ۱۲، شماره ۴۱، پاییز ۱۳۹۷
 • شناسایی و دسته‌بندی عوامل تعیین‌کننده عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ۱۱، شماره ۳۹، بهار ۱۳۹۷
 • ملاحظاتی در باب سیاستگذاری و حکمرانی مواد در کشور، صنعت و توسعه، دوره ۱۲، شماره ۱۱۶، اردیبهشت ۱۳۹۷
 • بررسی روندهای توسعه تکنولوژی در ایالات متحده از اواسط قرن نوزدهم میلادی، مبتنی بر نظریه نهادی، فصلنامه سیاست‌نامه علم و فناوری ، دوره ۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶
 • تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵
 • پیش‌بینی و آینده‌اندیشی فناوری­های مواد پیشرفته در ایران و جهان، فصلنامه برداشت دوم، نشریه مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری، سال هشتم، شماره پیاپی ۱۳ و ۱۴، ۱۳۹۰

کتب

 • Javad Mashayekh, Mostafa Mohseni Kiasari and Majid Hasani Parsa., Science, Technology and Innovation Policy Making in Developing Countries: The Case of Islamic Republic of Iran, Chapter ۲, Science, Technology and Innovation Policy Making: Its Trends and Objectives in the Developing Countries, Daya Publishing House, ۲۰۱۶.
 • دیپلماسی علم، روزی نو یا صبحی کاذب؟، انتشارات رسا، ۱۳۹۶
 • نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط، انتشارات رسا، ۱۳۹۴
 • علم و فناوری مواد پیشرفته؛ ره­نگاشت کشور چین تا سال ۲۰۵۰، انتشارات روزگار نو، ۱۳۹۴

کنفرانس ها

سخنرانی ها

کارگاه ها

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy