دکتر محمدرضا پارسانژاد

فصلنامه مدیریت و مهندسی پیشرفت
 • ایمیل: parsanejad@iust.ac.ir
 • تلفن: 73228022
 • فاکس: 73228001
 • آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • اسکوپوس
 • گوگل اسکالر
 • لینکدین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی رشته دانشگاه
کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید دانشگاه تهران
دکتری تخصصی مهندسی صنایع، گرایش مدیریت زنجیره تامین دانشگاه کیو توکیو، ژاپن Keio University
دانشکده علم و تکنولوژی Faculty Science and Technology 
دپارتمان مهندسی مدیریت Department of Administration Engineering 

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • Startup Formation, Team Building, Growth and Failure
 • Entrepreneurial Marketing and Advertisement
 • System Dynamics
 • Decision Making

دروس ارائه شده

 • مبحث مدیریت زنجیره تامین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مبحث سیستم های دینامیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مبحث روشهای تصمیم گیری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مبحت تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مبحت مدیریت ارتباط با مشتری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مبحت تئوری های کارآفرینی، دانشگاه علم و صنعت ایران

تعاملات صنعتی

 • Research Project Coordinator under the title of “Risk-based Performance Measurement of Project”, ۲۰۱۲, JGC Company, Yokohama, Japan.
 • Research Project under the title of “Dynamic Modeling of the Supply Chain”, ۲۰۱۳, Department of Administration Engineering, Tokyo, Japan.
 • Research Project under the title of “Supply Chain Design Project”, ۲۰۱۴, Laboratory of Supply Chain Management, Tokyo, Japan.

مقالات

 • Abdolhamid, M.A., Pishvaee, M.S., Aalikhani, R. and Parsanejad, M. (۲۰۲۱), “A system dynamics approach to COVID-۱۹ pandemic control: a case study of Iran”, Kybernetes.
 • Parsanejad, M. (۲۰۱۹) An analysis of nonlinear inventory-production control system with production constraints, International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice, Vol.۲۶, No.۴, Pages ۴۱۹-۴۳۴.
 • Parsanejad, M., Matsukawa H., Work in Process Analysis in a Production System Using Control Engineering Approach, Journal of Japan Industrial Management Association, ۲۰۱۶, Vol. ۶۷, No. ۲E, Pages ۱۰۶-۱۱۳.
 • Parsanejad, M., Matsukawa H., Teimoury, E., Chu, B., The effect of Work in Process Information on the Dynamic Performance of an Integrated Inventory-Production System, Information, An International Journal, ۲۰۱۵, Vol.۱۸, No.۳, Pages ۹۷۷-۹۸۶.
 • Nematipour, M., Razmi, J., Parsanejad, M., Introducing the Theory of Constraints-Based Methodology to Identify the Hospital Supply Chain Shortcomings, Journal of Applied Sciences, ۲۰۱۴, Vol.۱۴, No. ۲۴ , Pages ۳۶۳۳-۳۶۳۷.
 • Parsanejad, M., Matsukawa H., A Comparative Framework for Measuring Project Success, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۳, Vol.۷, No.۱, Pages: ۶-۱۸.
 • Parsanejad, M., Matsukawa H., Teimoury, E., Circles Model; a New Approach to Measure and Predict Project Success, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۳, Vol.۷, No.۲, Pages: ۶۶-۷۴.
 • Parsanejad, M., Matsukawa H., Chu, B., Inventory-Production System Subject to Production Constraints with Non-Zero Target Inventory, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۵, Vol.۹, No.۱, Pages: ۲۵-۲۹.
 • Parsanejad, M., Teimoury, E., Supply Chain Simulation and Modeling with Theory of Control, International Journal of Modeling and Optimization, ۲۰۱۴, Vol. ۴, No.۲, Pages ۱۶۷-۱۷۰.
 • Parsanejad, M., Applying Association Rules to Explore Relationship among Project Success Criteria, Journal of Industrial and Intelligent Information, ۲۰۱۳, Vol.۱۰, No.۲, Pages: ۷۷-۸۰.
 • Nayebi, M., Parsanejad, A., Parsanejad, M., Developing a Vendor Selection Model for Telecommunication Systems based on Fuzzy, Scientific Journal of Mechanical and Industrial Engineering, ۲۰۱۴, Vol. ۳ No.۱, Pages ۱-۱۱.
 • Parsanejad, M., Momeni M., Mohaghar, A., Impact of Sources on Waste Production in Activities Across Supply Chain: A New Approach, Nature and Science, ۲۰۱۱, Vol. ۹. No.۱, Pages ۲۰-۲۸.

ISC Journal

 • یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۱ تا ۸۷.
 • مدل‌سازی یکپارچه عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان و پیامدهای مالی، اجتماعی و روانی آن، فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه کارآفرینی، مقاله ۳، دوره ۱۲، شماره ۱ – شماره پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۸، صفحه ۴۱-۵۹.
 • ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی کشور آمریکا با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی، نشریه مدیریت فردا، پیاپی ۶۰ (پاییز ۱۳۹۸)، ص ۶۱ -۷۶.
 • بررسی اثرات تبلیغات دهان‌به‌دهان بر میزان رشد تعداد کاربران بازی‌های موبایلی در ایران، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره چهارم، شماره پیاپی ۳۵، (زمستان ۱۳۹۸)، ص ۱۵۱-۱۷۰.
 • مدل‌سازی ساختاری نظام آموزشی علاقه محور در پیش‌دبستانی، مجله تربیت اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۷۹-۱۰۹.
 • اولویت‌بندی دلایل خروج کارآفرین از کسب وکار در مراحل رشد شرکت، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، بهار ۱۴۰۰، شماره ۱، ۱-۱۳.

کتب

 • راه استارتاپی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، سال چاپ: ۱۳۹۷.
 • تفکر در سیستم ها، ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 • تصمیم گیری چند شاخصه، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 • مدیرعامل استارتاپ، یک راهنمای میدانی برای رشد کسب و کار، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 • منحنی رشد استارتاپی، ۶ مرحله برای موفقیت کارآفرینانه، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 • بازاریابی دیجیتال، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 • کارآفرینی جنایی: کارآفرینان در کسب و کار‌های غیرقانونی، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۹.
 • کسب و کارهای نوپا: یک راهنمای عملی برای ایجاد و راه‌اندازی، ناشر: آثار فکر، ۱۴۰۰.

کنفرانس ها

 • The Relation of organizational behavior and social capital, explanation of social investment theory, National Conference of Organizational Citizenship Behavior, February ۳-۴, ۲۰۰۹, Tehran, Iran.
 • Measuring project success; Toward a Comparative Framework, International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management, August ۵-۷, ۲۰۱۲, Yokohama, Japan.
 • Measuring Project Success from Seven Viewpoints, International Conference on Engineering and Applied Science, March ۱۵-۱۷, ۲۰۱۳, Tokyo, Japan.
  Project Success Evaluation with Association Rules, International Conference on Database and Data Mining, May ۱۱-۱۲, ۲۰۱۴, Seoul, South Korea.
 • Modeling of Supply Chain Using Control Theory and Simulation. International Conference on System Modeling and Optimization, February ۲۰-۲۱, ۲۰۱۴, Barcelona, Spain.
 • A Nonlinear Inventory-Production Control System Subject to Production Constraints, ۱۸th International Conference on Production Economics, February ۲۴-۲۸, ۲۰۱۴, Innsbruck, Austria.
 • Inventory-Production System with Non-Zero Target Inventory, ۱۵th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, October ۱۲-۱۵, Jeju, South Korea.
 • A Comparative Framework for Measuring Project Performance, ۷th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۲, Kobe, Japan.
 • Performance Measurement of Supply Chain Using Control Theory, ۸th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۳, Toyota, Japan.
 • How A Non-Zero Target Inventory Policy Effects on Stock out Levels of An Inventory-Production System? ۹th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۵, Tokyo, Japan.
 • An Inventory-Production System Subject to Production Constraints and Variable Target Inventory, Annual Conference of Institute for Operations Research and the Management Sciences, November ۹-۱۲, ۲۰۱۴, San Francisco, U.S.A.
 • ارتباط رفتار سازمانی با سرمایه اجتماعی و تبیین تئوری سرمایه گذاری اجتماعی، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
 • بررسی الگوهای آموزشی مونته سوری، والدورف و مقایسه آن با رویکرد اسلامی در نظام آموزشی پیش دبستان، چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل، ۱۳۹۶.
 • ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی برای جامعه آسیب پذیر، چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، تهران، ۱۳۹۷.
 • مدل سازی پیامدهای اینترنت به عنوان کالای مکمل و اثر آن بر جذابیت بازی های آنلاین موبایلی و درآمد حاصل از آن، دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها، انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها، تهران، ۱۳۹۸.
 • تحلیل نقش بازایابی و تبلیغات در صنعت بازی های موبایلی با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک، دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها، انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها، تهران، ۱۳۹۸

سخنرانی ها

 • سخنرانی با موضوع “اتوماسیون در صنعتی سازی” در کنفرانس بین المللی اتوماسون صنعتی ایران، ۱۳۸۸.
 • سخنرانی با موضوع “کنترل پروژه و مدیریت ساخت در پروژه های صنعتی سازی”، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹.

کارگاه ها

 • کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، فروردین ۱۳۸۷.
 • کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMBOKT، آکادمی TUV Rheinland، نوامبر ۲۰۰۹.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy