دکتر مهرداد آقا محمدعلی کرمانی

دانشکده پیشرفت
 • ایمیل: m_kermani@iust.ac.ir
 • تلفن: 73228000
 • فاکس: 73228001
 • آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران(۱۳۹۶)
 • کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع از دانشگاه شاهد (۱۳۹۰).
 • کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۸۸).

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Network Analysis)
 • حداکثرسازی اثر در شبکه های اجتماعی (Influence Maximization in Social Networks)
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business Process Management)
 • فرآیند کاوی (Process Mining)
 • تصمیم گیری چند معیاره (Multi Criteria Decision Making)

دروس ارائه شده

 • کارشناسی:
  • تحقیق در عملیات
  • برنامه ریزی و کنترل موجودی
  • مبانی احتمال، آمار مهندسی
 • کارشناسی ارشد:
  • مدیریت فرآیند های کسب و کار
  • تصمیم گیری چند معیاره
  • تحلیل شبکه های اجتماعی
  • یکپارچگی سیستم های کسب و کار الکترونیک
  • هوشمندی کسب و کار
  • برنامه ریزی ریاضی
  • مدیریت علمیات
  • مدیریت تولید پیشرفته
  • سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه
  • روش‌های کمی در اقتصاد

مسئولیت های اجرایی

مدیرعامل شرکت بهین سازان فرآیند امین

بنیانگذار استارت آپ بهفالب

تعاملات صنعتی

 • مدیر پروژه‌ی”پیاده سازی یکساله بهفالب برای تحلیل دوفرایند”، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 1402
 • مدیر پروژه ی “پیاده سازی یکساله دو ساله بهفالب برای تحلیل دو فرایند”، بیمه سینا، 1402
 • مدیر پروژه‌ی “طراحی ساختار فرآیندمحور”، بانک ملی، ۱۴۰۱
 • مدیر پروژه‌ی “پیاده سازی سامانه‌ی فرآیندکاوی جهت پایش فرآیند دادرسی”، قوه قضاییه، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه‌ی “طراحی و بازطراحی فرآیندهای کسب و کار به منظور ارتقاء سیستم مدیریت دانش”، شرکت مهندسی توسعه پایدار ایرانیان، ۱۴۰۱
 • مدیر پروژه‌ی “پیاده سازی سامانه‌ی فرآیندکاوی جهت پایش فرآیند اعطای تسهیلات”، بانک خاورمیانه، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه‌ی “طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند”، مجمع تقریب مذاهب، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه ی “طراحی فرآیندهای اعتباری”، بانک ملت، ۱۳۹۹
 • مدیر پروژه ی “بازطراحی فرآیندهای کسب و کار و ساختار سازمانی”،صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی، ۱۳۹۹
 • مدیر پروژه ی ” شناسایی، مدلسازی و بهبود فرآیندها”، شرکت مهندسی آب و خاک،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی “پیاده سازی فرایندها”، شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی “مستندسازی فرایندها”، شرکت فولاد خوزستان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی ” ممیزی فرآیندها”، شرکت فولاد خوزستان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی “استخراج وضع موجود و بهبود فرآیند خرید کالا و خدمات و فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران با رویکرد فرآیندکاوی”، شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی “شناسایی، مدلسازی، طراحی و بهبود فرآیندها”، شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی “تدوین برش منطقه ای برنامه پنج ساله سوم”، منطقه یک شهر تهران،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی “مدلسازی و تحلیل فرآیندهای بخش اعتباری”، بانک ملت،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی “طراحی و بازطراحی فرآیندها”، شرکت ساختمانی معلم،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی “تدوین طرح توجیهی شعب بیمه دی در شهرهای عسلویه و کیش”، بیمه دی،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی “شناسایی و بهبود فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت منطقه ۱۳”، شهرداری تهران،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی “تحلیل و فرآیندکاوی فرآیندها”، بانک ملت،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی “طراحی ساختار سازمانی فرآیندگرا”، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “شناسایی و بهبود فرآیندها”، دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “مدلسازی وضع موجود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد بهبود”، حوزه ی حمل و نقل و ترافیکشهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “مدلسازی وضع موجود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد بهبود “،حوزه ی فنی و عمران شهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “مدلسازی وضع موجود فرآیند های کسب و کار و ایجاد بهبود”،حوزه ی خدمات شهری و محیط زیستشهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “مدلسازی وضع موجود فرآیند های کسب و کار و ایجاد بهبود”،شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “بازطراحی سیستم تولید و فرآیندهای کسب و کار”، شرکت پیشگامان نفت دانا،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی “تدوین سند راهبردی”، صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی،۱۳۹۴
 • مدیر پروژه ی “طراحی و بازطراحی فرآیندهای کسب و کار اداره کل تحول سازمانی”، سازمان اوقاف و امور خیریه،۱۳۹۴
 • مدیر پروژه ی “تدوین برنامه ی استراتژیک”، شرکت دانش بنیان پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس،۱۳۹۳
 • مدیر پروژه ی “طراحی فرآیندهای کسب و کار”،شرکت دانش بنیان پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس،۱۳۹۳

مقالات

Unveiling the Collaborative Patterns of Artificial Intelligence Applications in Human Resource Management: A Social Network Analysis Approach

M Maghsoudi, MK Shahri, MAMA Kermani, R Khanizad

arXiv preprint arXiv:2308.09798

2023

Identification and evaluation of collaborative relationships of internal project stakeholders: a social network analysis approach

MA Fallah, M Agha Mohammad Ali Kermani, A Moini, J Mashayekh

Kybernetes

2023

Designing synchronizer module in CMMS software based on lean smart maintenance and process mining

SH Hosseinizadeh Mazloumi, A Moini, M Agha Mohammad Ali Kermani

Journal of Quality in Maintenance Engineering 29 (2), 509-529

2023

On the Co-authorship network analysis in the Process Mining research Community: A social network analysis perspective

MR HabibAgahi, MAMA Kermani, M Maghsoudi

Expert Systems with Applications 206, 117853

2022

Investigation of cinematic genre diversity based on social network analysis: the lost ring of the Iranian cinema industry

A Noroozian, B Amiri, MAMA Kermani

Kybernetes

2022

Analyzing the interorganizational collaborations in crisis management in coping with COVID-19 using social network analysis: Case of Iran.

M Agha Mohammad Ali Kermani, M Maghsoudi, MS Hamedani, …

Journal of Emergency Management (Weston, Mass.) 20 (3), 249-266

2022

Investigating the structure of the internet of things patent network using social network analysis

SHH Mazlumi, MAM Kermani

IEEE Internet of Things Journal 9 (15), 13458-13469

2022

Identifying the effective actors of forex trading network in the NIMA system using social network analysis

M Agha Mohammad Ali Kermani, MJ Rokhsat Talab, S Mirzamohammadi

Modiriat-e-farda 68 (68), 195

2021

A robust optimization model for influence maximization in social networks with heterogeneous nodes

M Agha Mohammad Ali Kermani, R Ghesmati, MS Pishvaee

Computational Social Networks 8 (1), 17

2021

Opinion-aware influence maximization: How to maximize a favorite opinion in a social network?

MAMALI Kermani, R Ghesmati, M Jalayer

Advances in Complex Systems, 1850022

2018

A hybrid algorithm based on community detection and multi attribute decision making for influence maximization

M Jalayer, M Azheian, MAMA Kermani

Computers & Industrial Engineering 120, 234-250

2018

A novel game theoretic approach for modeling competitive information diffusion in social networks with heterogeneous nodes

MAMA Kermani, SFF Ardestani, A Aliahmadi, F Barzinpour

Physica A: statistical mechanics and its applications 466, 570-582

2017

Optimizing the choice of influential nodes for diffusion on a social network

M Agha Mohammad Ali Kermani, A Aliahmadi, R Hanneman

International Journal of Communication Systems 29 (7), 1235-1250

2016

Introducing a procedure for developing a novel centrality measure (Sociability Centrality) for social networks using TOPSIS method and genetic algorithm

MAMA Kermani, A Badiee, A Aliahmadi, M Ghazanfari, H Kalantari

Computers in Human Behavior 56, 295-305

2016

On the Correlation between Centrality Measures and Peer Review: Case of Abrar University

M Agha Mohammad Ali Kermani, A Aliahmadi, A Ghadimi, M Shirvani

Advances in industrial engineering and management 4 (2), 117-122

2015

Far-sighted Multiple Attribute Decision-Making; A dynamic approach to human decision making process

MAS Tousi, AR Noruzi, M Agha Mohammad Ali Kermani, A AliAhmadi

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 3 (2), 84-93

2015

A note on predicting how people interact in attributed social networks

M Kermani, A Karimimajd, N Mohammadi, B Aliahmadi

Int. J. Curr. Life Sci 4, 2510-2514

2014

Supplier selection in a single-echelon supply chain with horizontal competition using Imperialist competitive algorithm

M Agha Mohammad Ali Kermani, A Aliahmadi, V Salamat, F Barzinpour, …

International Journal of Computer Integrated Manufacturing

2014

A note on predicting how people interact in attributed social networks

M Agha Mohammad Ali Kermani, AM Karimimajd, N Mohammadi, …

International Journal of Current Life Sciences (IJCLS) 4 (6), 2510-2514

2014

Effective factors on the price growth of petrochemical commodities in Tehran Mercantile Exchange

M Agha Mohammad Ali Kermani, A Aliahmadi, HV Monfared, M Nasiri

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 64 (5-8 …

2013

A novel method for supplier selection by two competitors, including multiple criteria

M Agha Mohammad Ali Kermani, H Navidi, F Alborzi

International Journal of Computer Integrated Manufacturing 25 (6), 527-535

2012

 

A decision-aid in supplier selection for entrepreneurs, using nested-design, MODM and FAHP

M Agha Mohammad Ali Kermani, M Nasiri, MH Aliahmadi

International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) 1 (2), 14-29

2010

Proposing a fuzzy mathematical programming model for supplier selection

M Agha Mohammad Ali Kermani, M Hakimi, M Aliahmadi

Modiriat-e-farda 8 (21)

2009

عطیه بزرگی‌پور، سیما قربانی، حیدربیرانوند، مهرداد آقا محمدعلی کرمانی،“تبیین رویکردی جهت شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران)”،۱۳۹۷، مجله مدیریت فردا

مهرداد آقا محمد علی کرمانی، مهرداد حکیمی، محمد هادی علی احمدی،”ارائه مدل چند هدفه انتخاب تأمین کننده در فضای فازی”، ۱۳۸۸، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره ۲۱، ۷۴-۸۸.

 مهرداد آقا محمد علی کرمانی، ایرج توتونچیان، حمیدرضا نویدی، علی مروی، “مدلهای تعیین دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک”، ۱۳۹۰، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره ۳۳، ۹۵-۱۱۵.

کتب

کنفرانس ها

Resident’s Alzheimer disease and social networks within a nursing home

MAMA Kermani, SA Sani, H Zand

Complex Networks & Their Applications IX: Volume 2, Proceedings of the Ninth …

2021

Providing a Competitive Model of Social Network Penetration with the Presence of Two Opposing Ideas

Z Poorheidar, M Kermani, H Navidi

2th International Conference on New Challenges in Managment and Business

2016

Identifying Key Nodes in Social Networks Using Multi-Criteria Decision-Making Tools

I Mesgari, M Agha Mohammad Ali Kermani, R Hanneman, A Aliahmadi

Mathematical Technology of Networks, 137-150

2015

A Seller-Buyer model in presence of asymmetric information using game theory concept

M Kermani, HR Navidi, H Haghshenas, A Malaie

41st International Conference on Computers & Industrial Engineering

2011

Defining the Manufacturing Strategies by Utilizing Inventory Systems and Game Theory Concept

M Agha Mohammad Ali Kermani, HR Navidi, F Alborzi

4th International Conference of Iranian Operation Research Society

2011

Presenting a mathematical programming model for green supplier selection

M Kermani, A Malaei, M Nasiri

Proceedings of the 41st international conference on computers & industrial …

2011

مقالات کنفرانس داخلی  

۱. مهرداد آقا محمدعلی کرمانی – سعید منصور – محمدرضا آل آقا,ارائه مدل برنامه ریزی چند هدفه انتخاب تامین کننده در فضای توسعه ی پایدار(مقاله کامل),سال انتشار:۱۳۸۹,
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع | تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی

داوری مجلات

PLOS ONE

Social Network Analysis and Mining

International Journal of Managing Projects in Business

Journal of Computers in Human Behaivior

Kybernetes

The Journal of Supercomputing

International Journal of Computer Integrated Manufacturing

International Journal of Communication Systems

IEEE Journal of Internet of Things

افتخارات

 • انتخاب شده به عنوان استاد پژوهشگر، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸
 • انتخاب شده جهت اعطای فلوشیپ تحقیقاتی در حوزه‌ی “مدیریت داده” از مرکز تحقیقاتی علوم شبکه  در دانشگاه کلرادو دنور  آمریکا؛ سال ۲۰۱۸
 • انتخاب شده جهت اعطای بورسیه‌ی شرکت در مدرسه ی تابستانی “مدلسازی ریاضی سیستم¬های پیچیده”در دانشگاه پاتراس  یونان؛ سال ۲۰۱۵
 • عضو حرفه¬ای انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار ؛ سال ۲۰۱۶
 • انتخاب شده جهت اعطای بورسیه‌ی “محقق جوان” جهت شرکت در کنفرانس “فناوری ریاضیاتی شبکه‌ها ” در دانشگاه بیله‌فلد  آلمان؛ سال ۲۰۱۳
 • رئیس شعبه ی ایران انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (از سال ۲۰۱۶ تا کنون)

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy