انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده، گروه مدیریت و گروه مهندسی پیشرفت

249

با حکم دکتر جبل عاملی، دکتر جواد مشایخ، به سمت «سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت»

، دکتر مهدی عبدالحمید به سمت«سرپرست گروه مهندسی پیشرفت دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت» و

دکتر رحیم خانی زاد به سمت «سرپرست گروه مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت» منصوب شدند.

جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک، توفیقات روزافزون برای این عزیزان را آرزو دارد.

 

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه با ما همراه هستید، متشکریم!

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy