نشانی: تهران،  تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

  کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶

  تلفن: 73228000

  دورنگار: 73225078

  ایمیل: PE@iust.ac.ir

  Address: University of Science and Technology of Iran, University St., Hengam St., Resalat Square, Tehran, Iran.

  Postal Code: 13114-16846

  Tel: +98 (21) 73228000

  Fax: +98 (21) 73225078

  Email: PE@iust.ac.ir

  این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

  Privacy & Cookies Policy