دانشجویان پژوهش محور ورودی ۱۴۰۰ دوره های آموزش الکترونیکی

فهرست افراد واجد صلاحیت برای پژوهش محور شدن به تفکیک رشته و با شماره دانشجویی

362

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم ورودی ۱۴۰۰ دوره های آموزش الکترونیکی می رساند که فهرست افراد واجد صلاحیت برای تغییر از آموزش محور به پژوهش محوری به تفکیک رشته و با شماره دانشجویی به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است فرآیند انتخاب استاد راهنما در اطلاعیه‌های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

ردیف شماره دانشجو رشته
1 ۴۰۰۲۲۹۱۴۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
2 ۴۰۰۲۲۹۴۷۹ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
3 ۴۰۰۲۲۹۱۸۲ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
4 ۴۰۰۲۲۹۰۵۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
5 ۴۰۰۲۲۹۱۲۸ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
6 ۴۰۰۲۲۹۲۹۹ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
7 ۴۰۰۲۲۹۴۳۴ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
8 ۴۰۰۲۲۹۰۷۴ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
9 ۴۰۰۲۲۹۲۸۱ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
10 ۴۰۰۲۲۹۲۳۶ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
11 ۴۰۰۲۲۹۳۱۷ مدیریت تکنولوژی- نوآوری تکنولوژی
12 ۴۰۰۲۲۷۲۴۶ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
13 ۴۰۰۲۲۷۵۲۵ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
14 ۴۰۰۲۲۷۱۵۶ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
15 ۴۰۰۲۲۷۴۸۹ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
16 ۴۰۰۲۲۷۴۶۲ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
17 ۴۰۰۲۲۷۱۳۸ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
18 ۴۰۰۲۲۷۲۳۷ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
19 ۴۰۰۲۲۷۱۱۱ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
20 ۴۰۰۲۲۷۴۲۶ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
21 ۴۰۰۲۲۷۳۷۲ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
22 ۴۰۰۲۲۷۲۷۳ مدیریت کسب و کار  – استراتژی
23 ۴۰۰۲۲۶۲۱۳ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
24 ۴۰۰۲۲۶۰۴۲ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
25 ۴۰۰۲۲۶۰۵۱ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
26 ۴۰۰۲۲۶۵۴۶ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
27 ۴۰۰۲۲۶۳۲۱ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
28 ۴۰۰۲۲۶۴۲۹ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
29 ۴۰۰۲۲۶۰۲۴ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
30 ۴۰۰۲۲۶۳۸۴ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
31 ۴۰۰۲۲۶۱۴۱ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
32 ۴۰۰۲۲۶۲۵۸ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
33 ۴۰۰۲۲۶۳۰۳ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
34 ۴۰۰۲۲۶۰۷۸ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
35 ۴۰۰۲۲۶۴۹۲ مدیریت کسب و کار  – بازاریابی
36 ۴۰۰۲۲۶۴۰۲ مدیریت کسب و کار – بازاریابی
37 ۴۰۰۲۲۴۴۴۳ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
38 ۴۰۰۲۲۴۵۳۳ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
39 ۴۰۰۲۲۴۳۰۸ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
40 ۴۰۰۲۲۴۳۴۴ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
41 ۴۰۰۲۲۴۵۰۶ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
42 ۴۰۰۲۲۴۱۹۱ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
43 ۴۰۰۲۲۴۲۷۲ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
44 ۴۰۰۲۲۴۵۱۵ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
45 ۴۰۰۲۲۴۳۲۶ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
46 ۴۰۰۲۲۴۴۹۷ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
47 ۴۰۰۲۲۴۱۱۹ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
48 ۴۰۰۲۲۴۲۴۵ مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
49 ۴۰۰۲۲۵۲۹۲ کارآفرینی- کسب و کار جدید
50 ۴۰۰۲۲۵۰۰۴ کارآفرینی- کسب و کار جدید
51 ۴۰۰۲۲۵۵۳۵ کارآفرینی- کسب و کار جدید
52 ۴۰۰۲۲۵۲۸۳ کارآفرینی- کسب و کار جدید
53 ۴۰۰۲۲۵۰۶۷ کارآفرینی- کسب و کار جدید
54 ۴۰۰۲۲۵۴۹۹ کارآفرینی- کسب و کار جدید
55 ۴۰۰۲۲۵۳۷۳ کارآفرینی- کسب و کار جدید
56 ۴۰۰۲۲۵۰۸۵ کارآفرینی- کسب و کار جدید
57 ۴۰۰۲۲۵۳۳۷ کارآفرینی- کسب و کار جدید
58 ۴۰۰۲۲۵۲۱۱ کارآفرینی- کسب و کار جدید
59 ۴۰۰۲۲۵۵۷۱ کارآفرینی- کسب و کار جدید

 

2 نظرات
  1. Pejman می گوید

    سلام.
    خود دانشگاه تماس میگیره برای تبدیل به پژوهش محور یا باید خودمون اقدام کنیم؟

    1. با سلام و احترام خدمت شما؛
      بهتره خودتون پیگیری و اقدام کنید.

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه با ما همراه هستید، متشکریم!

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy