کارکنان دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

تصویر
نام و نام خانوادگی
تلفن
توضیحات
ارتباطات
امین خدایاری
آقای امین خدایاری
02173228004

کارشناس مسئول آموزش دانشکده کارشناس کلیه امور دانشجویان گروه مدیریت و فلسلفه علم وفناوری (مقطع کارشناسی ارشد رشته های مدیریت فناوری اطلاعات/

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
سرکار خانم آزاده محمد خانی
02173228005

کارشناس کلیه امور دانشجویان گروه آموزشی مدیریت و مهندسی کسب و کار (مقطع کارشناسی ارشد رشته های MBA | مدیریت تکنولوژی روزانه، پردیس و مجازی)

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
سرکار خانم مهر انگیز عمو
02173228007

کارشناس کلیه امور آموزش گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی (مقطع کارشناسی ارشد رشته های توسعه اقتصاد و برنامه ریزی/اقتصادی اسلامی/ برنامه ریزی سیستم

رضا بخشی
آقای رضا بخشی
02173228009

کارشناس پژوهش دانشکده | کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده | مدیر وبگاه دانشکده

دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
آقای حسین مومنی
02173228000 و 73228001

مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده

حسین کرابی
آقای حسین کرابی
02173228011

کارپرداز دانشکده

ابراهیم رجبی
آقای ابراهیم رجبی
02173228000

جمعدار دانشکده

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy