شرح حال علمی سیامک نوری

 | تاریخ ارسال: 1393/3/18 | 

" دکتر سیامک نوری"

دانشیار

عضو گروه مدیریت بهره وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع

Email : snoori AT iust.ac.ir

تلفن : ۵۰۲۰ - ۷۳۲۲

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

• دکترای مهندسی صنایع، رشته تحصیلی صنایع، محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ اخذ: ۱۳۷۵

• فوق لیسانس مهندسی صنایع ، رشته تحصیلی صنایع، محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ اخذ: ۱۳۶۸

• لیسانس مهندسی صنایع ،رشته تحصیلی صنایع، محل تحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان، تاریخ اخذ: ۱۳۶۵

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

- دوره های آموزشی گذرانده: بهره وری، توسعه، آموزش الکترونیکی، ...

۱- مدیریت پروژه

۲- مدیریت و توسعه منابع انسانی

۳- برنامه ریزی و بهبود سیستم های تولیدی و خدماتی

سوابق شغلی

• سازمان های تولیدی و خدماتی بعنوان مشاور در امور تحقیقاتی و آموزشی

AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

• عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۷۰ تاکنون

سوابق تدریس دانشگاهی

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع

AWT IMAGE نام دروس تدریس شده :

• مدیریت پروژه

• مدیریت منابع انسانی

• تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

• اقتصاد مهندسی

• نگهداری و تعمیرات

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

۱- An Integrated Methodology for Assessment and Selection of the Project Risk Response Actions، ISI، Risk Analysis، سید محمد سید حسینی , سیامک نوری, هاتفی،۲۰۰۹

۲- An Integrated decision support system for project risk response planning ، ISI، Kuwait Journal of Science & Engineering، سید محمد سید حسینی , سیامک نوری , هاتفی، ۲۰۰۸

۳- Optimisation of MRP by Fuzzy Multi- Objective Linear Programming ، ISI، Journal of Engineering Manufacture، سیامک نوری, فیلی زاده , باقرپور ,زرویستین , پارکین، ۲۰۰۸

۴-A New Project Scheduling approach for improving multi-product multi- period (MPMP) Production planning problems ، ISI، Journal of Engineering Manufacture ، سیامک نوری, ماکویی , باقرپور ,زرویستین , پارکین، ۲۰۰۸

۵- A gap Analysis on the Project risk management processes، ISI، Journal of Science & Eng. ، سید محمد سید حسینی, سیامک نوری , هاتفی، ۲۰۰۸

۶-The presentation of network model for the development of innovation in R & D centers , Journal of Chinese Entrepreneurship , S.Noori, M.Jafari, M.Fathian, ۲۰۰۹.

۷- Human Performance Factors in the Evaluation of Virtual Organizations ، International Journal of Business and Management، علمی- پژوهشی، سید محمد سید حسینی , سیامک نوری , بخشا، ۲۰۰۹

۸- An FCM Approach to Better : Understanding of Conflicts A Case of New Technology Development، International Journal of Business and Management، علمی –پژوهشی، سیامک نوری , امیری , برونی، ۲۰۰۹

۹-Applying Fuzzy Control Chart in Earned Value Analysis: A New Appliecation, World Applied Scinces Journal, S.noori, M.Bagherpour, A. Zareei, ۲۰۰۸.

۱۰- Designing a Control Mechanism for Production Planning Problems by Means of Earned Value Analysis، Journal of Applied Sciences ، علمی- پژوهشی، سیامک نوری, باقرپور ,زرویستین، ۲۰۰۸

۱۱- A mathematical model for the multi- mode resource investment problem، Journal of Industrial Engineering International ، علمی- پژوهشی، سبزه پرور , سید حسینی , سیامک نوری، ۲۰۰۸

۱۲- Applying Fuzzy Control Chart in Earned Value Analysis: A New Application، World Applied Sciences Journal ۳(۴)، علمی- پژوهشی، سیامک نوری , باقرپور ، زارعی، ۲۰۰۸

۱۳- Two polar concept of project risk management، New Frontiers in enterprise risk management، علمی- پژوهشی، سیدمحمد سیدحسینی، سیامک نوری، محمدعلی هاتفی، ۲۰۰۸

۱۴- A generic project risk management process based on a two- polar perspective، Business Research year book، علمی- پژوهشی، سیدمحمد سیدحسینی، سیامک نوری، هاتفی، ۲۰۰۸

۱۵-A Genetic Algorithm and a Model for the Resource Constrained Project Scheduling Problem with Multiple Crushable Modes ، Iust international Journal of Engineering Science ، علمی- پژوهشی ، سیامک نوری, سیدمحمد سیدحسینی، سبزه پرور ، ۲۰۰۷

۱۶- An Analytical Integrated Methodology to estimate the expected impacts of project risks، International Academy of Business and Economics ، علمی- پژوهشی، سیدمحمد سیدحسینی، سیامک نوری، هاتفی، ۲۰۰۷

۱۷-Applying Fuzzy logic to Estimate setup Times in Sequence Dependent single Machine scheduling problems ، IJCSMS، علمی- پژوهشی، باقرپور, نقندریان , سیامک نوری، ۲۰۰۷

۱۸- Risk Response Actions Selection، IJAMT-Journal، علمی- پژوهشی، سیدمحمد سیدحسینی، سیامک نوری، محمدعلی هاتفی، ۲۰۰۷

۱۹- Cost- time Trade off Models Application to Crashing Flow shop Scheduling Problems، LN Computer Science، علمی- پژوهشی، باقرپور , سیامک نوری , سیدجعفر سجادی، ۲۰۰۶

۲۰- ارائه یک مدل یکپارچه KM جهت توسعه نوآوری در مراکز R&D ، سیامک نوری، محمد فتحیان، مسیح ابراهیمی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ۱۳۸۸

۲۱- ارائه یک مسئله جدید با عنوان مساله مجاورت مصرف کنندگان و روشی ابتکارب برای حل آن ، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تولید، علمی- پژوهشی، سیدمحمد سیدحسینی , سیامک نوری , هاتفی , قدیریان، ۱۳۸۷

۲۲- یک مدل یکپارچه استراتژیک برای دسترسی به تولید در کلاس جهانی، مجله بین المللی علوم مهندسی، سیامک نوری , مصطفی جعفری , علی عسگری، ۱۳۸۴

۲۳- طراحی الگوی بهره وری مراکز پژوهشی کشور، مجله بین المللی علوم مهندسی، علمی- پژوهشی، سیامک نوری , مسعودی، ۱۳۸۳

۲۴- نگرش ها تعاریف و ویژگیهای تولید در کلاس جهانی و ارائه مدل، مجله بین المللی علوم مهندسی، علمی- پژوهشی، سیامک نوری , علی عسگری، ۱۳۸۳

۲۵- مطالعه ارزش رویکردی سریع و مطمئن در راستای ارتقا بهره وری، مدیریت فردا، علمی- ترویجی، سیامک نوری , ابراهیمی , زاهدی، ۱۳۸۶

۲۶- مدیریت دانش ابزاری برای نوآوری محصول ، مدیریت فردا، علمی- ترویجی، سیامک نوری , علی عسگری، ۱۳۸۴

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

۱- Two- Polar concept of project Risk Management (TPCRMInternational Conference on Management Innovation، چین- شانگهای، سیدمحمد سیدحسینی , سیامک نوری , هاتفی، ۲۰۰۷

۲- An Improvement On A Scheduling Problem Using Hybrid Neural Network- Tabu Search ، International Conference on Enformatika Systems Sciences and Engineering ، لهستان ، باقر پور , برزین پور , سیامک نوری، ۲۰۰۵

۳- Fuzzy Lead Time Application to Material Requirement planning ، International Conference on Enformatika systems Sciences and Engineering ، لهستان، باقرپور , سیامک نوری، ۲۰۰۵

۴- ارائه یک مدل ریاضی جهت کنترل و زمانبندی خودکار چراغ های راهنمایی ، کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ، ایران، سیامک نوری , رضا نورایی بیدخت ،۱۳۸۸

۵-بکارگیری مدیریت ریسک و زنجیره بحرانی جهت مدیریت عدم قطعیت های پروژه، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها، سیامک نوری، میرسعید، ۱۳۸۸.

۶-حل مسئله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم ژنتیک، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سیامک نوری، حمیدرضا حداد، ۱۳۸۸.

۷- بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تاخیر، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سیامک نوری ،حمیدرضا فرجی، ۱۳۸۸.

۸- بهبود و توسعه الگوی مدیریت ریسک پروژه در طرحهای نیروگاهی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، کیقبادی، سیامک نوری، ۱۳۸۸.

۹- بررسی فاکتورهای موفقیت مهندسی مجدد در سازمانهای ایرانی، پنجمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران- تهران ، سیامک نوری، مهدی حیدری، مرتضایی ، ۱۳۸۷

۱۰- ارائه مدلی برای سنجش و بهبود عملکرد در پروژه عمرانی، چهارمین کنفرانس بین‏‏المللی مدیریت پروژه، ایران- تهران، سیامک نوری، ظریف حسینیان، ۱۳۸۷

۱۱- طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی، چهارمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، ایران- تهران، محمدسعید جبل عاملی، سیامک نوری، علی بایسته، ۱۳۸۷

۱۲- بهبود برنامه ریزی پروژه با استفاده ازمدلسازی عملکرد پروژه توسط روش پویایی های سیستم (System Dynamics)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه‏ها، ایران- تهران، سیامک نوری , ظریف حسینیان، ۱۳۸۷

۱۳- تعمیم الگوی سیستم های سنجش عملکرد جهت کاربرد در مدیریت پروژه های عمرانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه‏ها، ایران- تهران، ظریف حسینیان، سیامک نوری، ۱۳۸۷

۱۴- مروری بر بهره وری و مدلهای اندازه گیری آن، کنفرانس بین المللی مدیریت و بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن، ایران- تهران، سیدغلامرضا جلالی نائینی، سیامک نوری، علی وکیلی، دوست محمدیان، ۱۳۸۷

۱۵- مدل اندازه گیری بهره وری در شرکتهای برق منطقه ای، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ایران، پور فرسادی سیامک نوری، ۱۳۸۷

۱۶- A mathematical model for multi- mode resource investment problem. ، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، سیدحسینی , سیامک نوری ,سبزه پرور، ۱۳۸۶

۱۷- ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکردهای استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی در بنگاه تولیدی، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، خالقی , سیامک نوری, دکتر علی عسگری ، ۱۳۸۶

۱۸- A New method to match set Generation in XCS، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، سیامک نوری , حاجی آخوندی , ریان، ۱۳۸۶

۱۹- مقایسه روشهای مختلف پیش بینی هزینه و زمان اتمام پروژه با استفاده از شاخص های زمان و ارزش کسب شده ....، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، سیامک نوری , قادری، ۱۳۸۶

۲۰- تعیین عوامل موثر بر نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، سیامک نوری , سلیمی , ابراهیمی، ۱۳۸۶

۲۱- نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، ایران، سیامک نوری , جعفری , فتحیان , ابراهیمی، ۱۳۸۶

۲۲- فرهنگ بهره وری مهمترین عامل در فرهنگ صنعتی ایران، کنفرانس بین‏المللی بهره‏‏وری، ایران، جلالی , سیامک نوری , شجاعی، ۱۳۸۶

۲۳- نقش مهندسی ارزش در مدسریت هزینه، کنفرانس بین‏المللی استراتژیها و تکنیک های حل مساله، ایران، هادیان , سیامک نوری , سلیمی، ۱۳۸۵

۲۴- Project Performance Measurement using balance Score card، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، مرتضی باقرپور , سیامک نوری , ابن الرسول، ۱۳۸۵

۲۵- بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه‏ها، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، سیدحسینی , سیامک نوری , هاتفی، ۱۳۸۵

۲۶- اعتماد در تجارت الکترونیک وارائه چهارچوبی جهت طبقه بندی مکانیزم های ایجاد آن، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، سیامک نوری , حسین ناهید، ۱۳۸۵

۲۷- الگوی مدیریت پروژه برای پروژه های مهندسی معکوس، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، ایران، سیامک نوری , زارع مقدم , انشایی، ۱۳۸۴

۲۸- کاربرد VE و TRIZ در مدیریت پروژه، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، سیامک نوری, شجاعی, کریمی، ۱۳۸۴

۲۹- ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معاون استانها، سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت، ایران، رحیمی نژاد , سیامک نوری، ۱۳۸۴

۳۰- استانداردسازی فرآیندها و دانش فنی بخش مهندسی مدیریت پروژه های بزرگ به روش EPC ، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، ایران ، فراهانی , سیامک نوری، ۱۳۸۴

۳۱- مدل حرفه ای مدیریت پروژه، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، ایران ، سیامک نوری , کرامت ا... قرمزی، ۱۳۸۳

۳۲- مدل سازی شیء گرای فرایندهای مدیریت پروژه‏های ساخت با استفاده از UML ، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، ایران، سیامک نوری ,علی بایسته، ۱۳۸۳

۳۳- ضرورت استانداردسازی رویه ها و دانش فنی مدیریت پروژه های بزرگ به روش EPC، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، ایران، سیامک نوری, فراهانی , تدین، ۱۳۸۳

۳۴- The Specifications of the E.P.C turnkey Contract Major Project Management ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، سیامک نوری, مصطفی جعفری , فراهانی،۱۳۸۳

۳۵- ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی، سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، ایران- تهران، ظریف حسینیان، سیامک نوری ، ۱۳۸۷

۳۶- نقش عوامل محیط داخلی سازمان در نوآوری و تاثیرات آن در اقتدار ملی، کنگره سراسری اقتدارعلمی- اقتدار ملی، ایران- تهران، سیامک نوری، مسیح ابراهیمی، ۱۳۸۷

۳۷- مکانیزم کنترلی در مسائل برنامه ریزی تولید چند محصولی چند دوره ای توسط تحلیل ارزش کسب شده، همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، ایران- تهران، سیامک نوری، ۱۳۸۷

۳۸- تاثیر خلاقیت و نوآوری در سازمانهای تحقیق و توسعه، هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، ایران- تهران، مهدوی ، سیامک نوری، زاهدی، ۱۳۸۷

۳۹- تاثیر متقابل IT بر کارآفرینی و اشتغال، هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، ایران- تهران ، مهدوی، سیامک نوری، زاهدی، ۱۳۸۷

۴۰- تعیین عوامل موثر، نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور، ششمین همایش مراکز تحقیقی و توسعه صنایع معادن، ایران، سیامک نوری , سلیمی, ابراهیمی، ۱۳۸۶

۴۱- بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش های تجارت الکترونیک، اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، ایران، حسین ناهید تیتکانلو , سیامک نوری , فتحیان , ۱۳۸۶

۴۲- Quantitative Risk Analysis in a Production Planning Problem، Risk Management INT. Congress، ایران، باقرپور , سیامک نوری , پرهیزکار، ۱۳۸۶

۴۳- مهندسی ارزش رویکردی کارا در طرحهای خدماتی، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، ایران، سیامک نوری , روشنی ممقانی، ۱۳۸۴

۴۴- توسعه تجارت الکترونیک در بستر فروشگاههای زنجیره‏ای گرامی , کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، ایران، سیامک نوری، ۱۳۸۳

کتب منتشر شده

• مشتری مداری، ناشر: ابجد، چاپ اول، ۱۳۸۹

• تحلیل رفتاری و مدیریت منابع ، ناشر: مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۵

• اصول و مفاهیم مدیریت پروژه، ناشر دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

• کنترل برنامه ریزی مواد مورد نیاز با استفاده از روش ارزش کسب شده در سیستم های چند محصوله مونتاژی، شهریور ۱۳۸۷

• سنجش عملکرد در سازمان پروژه ای، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، فروردین ۸۶

• الگوی ارزیابی و توسعه مدیران پروژه، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار ۸۵

• طراحی الگوی اجرایی تولید در کلاس جهانی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، پاییز ۸۴

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"


دفعات مشاهده: 13768 بار   |   دفعات چاپ: 1395 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 49 بار   |   0 نظر