شرح حال علمی دکتر حمیدرضا نورعلیزاده

AWT IMAGE

دکتر حمیدرضا نورعلی‌زاده

عضو همکار با گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار
دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

Email : nouralizadeh AT alumni.iust.ac.ir

تلفن: -

سوابق آموزشی

تحصیلات دانشگاهی

1-دکتری .................... سال اخذ مدرک: 1391
رشته: مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
عنوان پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت تجزیه و تحلیل اثر عملکرد مقررات زدایی بر صنعت بیمه با رویکرد نهادگرا
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.


2- کارشناسی ارشد .................... سال اخذ مدرک: 1381
رشته: مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
عنوان پایان‌نامه: مروری بر تئوری کارایی بازار سرمایه و بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص بورس تهران تپیکس
محل تحصیل: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی -تهران


3- کارشناسی .................... سال اخذ مدرک: 1377
رشته: مهندسی صنایع- تولید صنعتی
عنوان پایان‌نامه: شناخت و پیاده‌سازی سیستم‌های تضمین کیفی سری QS9000
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف - تهران


زمینه‌های تخصصی و تحقیقاتی

 •          مبانی تصمیم‌گیری، تدوین و پیاده سازی راهبردها
 •          تحلیل و مدلسازی محیط رقابت و ساختار بازار
 •        رهبری تغییر
 •        کوچینگ / مربی‌گری
 •        تحول دیجیتال
 •         مدیریت ریسک
 •         مدیریت مالی

سوابق تدریس دانشگاهی

1-دکترا

محیط شناسی بین‌المللی

2- کارشناسی ارشد

-تحلیل محیط داخل و بین‌الملل

-مدیریت راهبردی

-پیاده سازی راهبردها

-اقتصاد صنعتی

-مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

-مهارتهای عمومی مدیریت

-مدیریت زنجیره تامین

3- کارشناسی

-مدیریت تولید

سوابق شغلی

• عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1394 تا 1399
استاد مدعو دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1399 ادامه دارد

• جانشین مدیرعامل شرکت بیمه سامان درحوزه تحول دیجیتال (سهامی عام) 1399- ادامه دارد
• عضو هیات مدیره و مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) 1388- 1394

• عضو هیات مدیره شرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) 1390- 1395

• عضو هیات مدیره شرکت نیک صنعت پارسیان (سهامی عام) 1388 - 1395

 • مدیر "برنامه ریزی و کنترل" و سرپرست اداره "مطالعات راهبردی" گروه بهمن 1385 – 1387

 • رئیس اداره ساختار و تشکیلات گروه بهمن 1383- 1385

• مشاور برنامه‌ریزی راهبردی و نظامات کنترلی در شرکتهای ایران خودرو دیزل، رجا، برق منطقه‌ای فارس، توزیع برق فارس، بوتان گاز، پاکنام، چینی مقصود، قاره سبز و ... از  1379

• مدیر تولید قطعه سازی دانا پویان صنعت 1375-1380

• سرپرست برنامه‌ریزی و بودجه شرکت امداد خودرو ایران 1380

سوابق پژوهش
 

مجلات منتشر شده در مجلات بین‌المللی (ISI, ISC)

M Esmailzadeh, S Noori, H Nouralizadeh

Investigating macro factors affecting the Technological Innovation Systems: A Case study of Iran's photovoltaic Technological Innovation System, Energy Strategy Reviews, November 09, 2020
 
 • M Esmailzadeh, S Noori, A Aliahmadi, H Nouralizadeh, M Bogers
A Functional Analysis of Technological Innovation Systems in Developing Countries: An Evaluation of Iran’s Photovoltaic Innovation System, Sustainability 12 (5), 2020
 
 • M Esmailzadeh, S Noori, A Aliahmadi, H Nouralizadeh
Identifying and prioritizing macroeconomic factors affecting the photovoltaics technological innovation system in Iran using the ISM approach, Journal of Energy Planning And Policy Research 4 (12), 77-111, 2018
 
 • Chizar E.; Bonyadi Naeini A.; Nouralizadeh H.R.
A New Model for Physical Flow Optimization in the Global Automotive Value Chain (Case study: SIBA MOTOR Company), Journal of Industrial and Systems Engineering; Volume 11, Issue 4, Autumn 2018.
 
 
 • Alinaghian, M. Ghazanfari, M. Norouzi, N. Nouralizadeh H.
"A Novel Model for the Time Dependent Competitive Vehicle Routing Problem: Modified Random Topology Particle Swarm Optimization", Networks and Spatial Economics, 2017.
 
 • Nouralizadeh, H.R., Bonyadi Naeini, A., Komeilian, A.
 
“Designing a Comprehensive Model for New Product Development in Iran’s Home Appliance Industry using Structural Equation Approach”, Journal of Engineering and Applied Science. (2017)
 
 • Jalali naini, G.R., Nouralizadeh, H.R.
 
“A Two Stage DEA to Analyze the Effect of  Entrance Deregulation on Iranian Insurers: A Robust Approach”, Mathematical Problems in Engineering. (2012)
مقاله ممتاز در بین بیش از 500 مقاله ارسالی به جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری ایران 1392
 
 • محمد اسماعیل زاده، سیامک نوری، علیرضا علی احمدی و حمیدرضا نورعلیزاده
بررسی تاثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکتهای حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ، مجله علمی پژوهشی، پژوهشهای مدیریت در ایران، (زمستان 97)
 • محسن صادقی، حمیدرضا نورعلیزاده و علی بنیادی نائینی
شناسایی عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک-بیمه؛ مورد مطالعه: بانک ملت و بیمه ما، ، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، تابستان 1397
 • امیر ذاکری ، عباس افرازه ، حمیدرضا نورعلیزاده
تبیین کارایی شرکت‌های بیمه در ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، بهار 1394
 • امیرعباس نجفی، حمیدرضا نورعلیزاده و الهام فرخ نژاد
بررسی اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت های بیمه، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، پائیز 1393
 • سیدغلامرضا جلالی نائینی، محمد مهدوی مزده و حمیدرضا نورعلیزاده
مقاله: تجزیه و تحلیل اثر لغوِانحصارِ ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، تابستان 1392
 • محمود متوسلی، سیدغلامرضا جلالی نائینی، حمیدرضا نورعلیزاده و یحیی میرزایی پری
مقاله: تحلیل نهادی بازار بیمه زندگی کشور ایران با استفاده از مدل چهار سطح نهادی ویلیامسون، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، پاییز 1390

سخنرانی و مقالات در کنفرانس

 • حمیدرضا نورعلیزاده، ساناز بایی، علیرضا علی احمدی
تحلیل کمی روابط ساختاری و سیستمی در راستای تاب آوری مبتنی بر رویکرد نهادگرایی با روش DEMATEL، دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت، 1398
 • حمیدرضا نورعلیزاده، میرسامان پیشوایی، محمد خواجه پور
تحلیل و ارزیابی شاخص های کارآفرینی در راستای مشارکت ذینعفان در تحقق شهر هوشمند تهران،
اولین کنفرانس تهران هوشمند، 1398
 • حمیدرضا نورعلیزاده، علیرضا معینی، نرگس محمودی
شناسایی قابلیت های بازی های دیجیتال در تقویت نگرش کارآفرینانه کودکان
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها، 1397
 • حمیدرضا نورعلیزاده، سینا سبزواری
تفکر راهبردی و نوآوری در کسب و کار؛ استدلال انتزاعی به عنوان عنصر شناختی در تدوین راهبرد رهبران، ، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، 1397
 • علی مویدی حمیدرضا نورعلیزاده، علیرضا معینی
بررسی تاثیر ابعاد اخلاق کسب و کار بر مدیریت زنجیره تامین در شرکتهای خدماتی؛ مورد مطالعه: صنعت ساختمان، ، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران 1397
 • حمیدرضا نورعلیزاده
مدیریت ریسک استراتژیک، سخنران کلیدی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت،دانشگاه شریف، تهران 1396
 • حمیدرضا نورعلیزاده، سینا سبزواری
انگیزه ها و موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در صنعت بیمه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز 1397
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، علی بنیادی و محسن صادقی
ارزیابی و پیش بینی کارایی میزهای بانک بیمه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، 1396
 • علی بنیادی، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده و علی نجار
واکاوی پدیده به گزینی در قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل راننده محور، مطالعه موردی شرکت بیمه ملت، کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، 1396
 • علی بنیادی، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده و عماد چیذری
اهمیت و لزوم حضور در زنجیره ارزش جهانی به عنوان یک پدیده نو با استفاده از کتاب سنجی و تجزیه و تحلیل محتوا، کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، 1396
 • حسین علی‌احمدی، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده و علی دانش خوراسگانی
بررسی تاثیر آموزه‌های دینی بر مدیریت احساسات و رفع پریشانی روانی کارکنان، کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت 1395
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، مرتضی حاجی زاده و مهدی غضنفری
شناسایی و اولویت بندی ابعاد و اجزای مدل کسب و کار اپراتورهای تلفن همراه ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران 1395
 • مجید بهاریان، سیامک نوری، حمیدرضا نورعلیزاده
بررسی رابطه ساختار هیئت‌مدیره با عملکرد سازمانی در شرکت‌های پیمانکاری کوچک و متوسط (مطالعه صنعت آب ایران)، کنفرانس بین­المللی مدیریت - دانشگاه شریف 1395
 • حمید رحمتیان و ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده
بررسی دلایل گردش بالای نیروی انسانی متخصصِ کمیاب در شرکتهای فعال در حوزه سرمایه گذاری و ارائه راهکار به منظور مدیریت آن، دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1393
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، محمدحسین رحمتیان و سمانه عزیزنصیری
خسارت مالی در بیمه‌های اتومبیل با رویکرد افزایش رضایت در مشتریان، کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1393
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، محمدحسین رحمتیان و زهرا ماجدی
نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک سازمان، نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی 1392
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، محمدحسین رحمتیان و زهرا ماجدی
ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رویﮑﺮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﮐﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد یﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﺴﻂ یافته، کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1392
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده و زهرا ماجدی
ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎرت در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رویﮑﺮد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﯿﻤﻪ، کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1392
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده و زهرا ماجدی
ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪیﺮیﺖ ریﺴﮏ؛ اﻟﺰاﻣﺎت و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ، همایش مدیریت ریسک در بیمه 1391
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، زﻫﺮا ﺷﻤﺲ اﺳﻔﻨﺪآﺑﺎدی و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺼﯿﺮی
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻓﺮآیﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪیﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺸﻮر (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻠﺖ)، نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1391
 • ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺰاده، یﺤﯿﯽ ﻣﯿﺮزاﺋﯽ ﭘﺮی و ﻋﻄﯿﻪ ﺳﺎدات اﺑﻄﺤﯽ
ﻓﺮایﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺎربِ ﻣﻮﻓﻖِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ، راهﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ،
نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1391
 • دکتر سیدغلامرضا جلالی نائینی، دکتر محمود متوسلی، حمیدرضا نورعلیزاده و یحیی میرزایی پری
تحلیل نهادی قرارداد بیمه زندگی: با استفاده از تئوری حقوق مالکیت، تئوری هزینه مبادله و تئوری نمایندگی، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه- 1390
 • حمیدرضا نورعلیزاده، فاطمه نصیری و محسن قره خانی
بررسی تاثیر اصلاح نظام تعرفه بر بیمه‌گذاران و بیمه‌گرانِ رشته بدنه اتومبیل، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه- 1390
 • دکتر سیامک نوری، حمیدرضا نورعلیزاده و محسن اشتیاقی
طراحی مدل جانشین‌پروری مدیریتی در یک سازمان‌ پروژه‌محور- مطالعه موردی: سازمان توسعه برق ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه- 1390
 • حمیدرضا نورعلیزاده، محسن قره خانی و یحیی میرزایی پری
عوامل کلیدی موفقیت در خدمات الکترونیک: مطالعه موردی صنعت بیمه الکترونیکی فنلاند
اولین کنفرانس بیمه الکترونیکی- 1390
 • حمیدرضا نورعلیزاده و محسن قره‌خانی
کاربرد تحلیل مالی پویا در ارزیابی ریسک تصمیم‌گیری استراتژیک شرکت بیمه، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی بیمه و توسعه 1389
 • دکتر علیرضا علی احمدی، دکتر سیداصغر ابن­الرسول، ضیاالدین خافی و حمیدرضا نورعلیزاده
ارائه مدلی یکپارچه برای تدوین جهت­گیری استراتژی شرکت های خودروساز با استفاده از الگوی هکس مطالعه موردی مرکز بهمن موتور، کنفرانس بین­المللی مدیریت - دانشگاه شریف 1387
 • مجید شخصی نیایی، حسین اکبری و حمیدرضا نورعلیزاده
ارائه مدلی برای برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانهای غیر انتفاعی - مطالعه موردی برق منطقه­ای فارس، کنفرانس بین­المللی مدیریت - دانشگاه شریف 1385
 • حمیدرضا نورعلیزاده
ارائه مدلی برای بخشبندی بازار خودروی سواری در ایران. کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی 1385
 • حامد قدوسی، مجتبی اسدی، حسین اکبری و حمیدرضا نورعلیزاده
بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکتهای ایرانی. مجله علمی آموزشی تدبیر، شماره 143
 • حامد قدوسی، مجتبی اسدی، حسین اکبری و حمیدرضا نورعلیزاده
بررسی تطبیقی برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکتهای ایرانی. کنفرانس بین­المللی مدیریت - دانشگاه شریف 1382
 • حسین غلامی و حمیدرضا نورعلیزاده

مقایسه روشهای ارزیابی عملکرد. کنفرانس ملی مدیریت عملکرد- دانشگاه تهران 1381


کتابهای منتشره
 

دانشنامه بیمه، تالیف و ترجمه، ناشر پژوهشکده بیمه، 1393

مبانی نرخ گذاری، مباحث پیشرفته، ترجمه، ناشر پژوهشکده بیمه، 1393

مبانی نرخ گذاری، محاسبات نرخ‌گذاری، ترجمه، ناشر پژوهشکده بیمه، 1392

مبانی نرخ‌گذاری، آماده‌سازی داده‌ها، ترجمه، ناشر پژوهشکده بیمه، 1391

تعالی سازمان ها – الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM، تالیف، ناشر موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی چاپ اول 1384 چاپ دوم 1387

آثار علمی برگزیده در جشنواره‌های علمی داخلی و بین‌المللی

پژوهش ممتاز در بین بیش از 500 اثر ارسالی به جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری ایران 1392

حضور موثر در مجامع علمی و حرفه‌ای

• عضو حقیقی انجمن مشاوران مدیریت ایران؛ 1400 ادامه دارد
• عضو پیوسته انجمن مدیریت استراتژیک ایران؛ 1397 ادامه دارد
• مشاور مدیریت صلاحیت‌دار؛ 1397 ادامه دارد
• انستیتو کوچینگ اروپا؛ 1399 ادامه دارد

• عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه؛ 1395 تاکنون

• عضو رسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، 1391- تاکنون، طراحی و راه‌اندازی گواهینامه و جایزه ملی مدیریت ریسک

• عضو کمیته علمی بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، 1395

عضو کارگروه صنعت و دبیرکارگروه صنعت بیمه، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین، سیزدهمین و چهاردهمین دوره، 1391-1395

داور کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی، دومین و سومین دوره، 1386- 1387

سوابق تدریس و برگزاری کارگاه آموزشی

تدوین و پیاده‌سازی راهبردها

مدیریت عملکرد

توسعه راهبرد بازار مبتنی برجهت گیری راهبردی شرکت

مدیریت ریسک


کلیدواژه ها: تحلیل محیط | زنجیره تامین | رهبری | دیجیتال | استراتژی | مدیریت | تغییر | پیاده سازی | راهبردی |

دفعات مشاهده: 16578 بار   |   دفعات چاپ: 914 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر