دکتر یاسر سبحانی فرد


 " دکتر یاسر سبحانی فرد "

دانشیار
گروه مدیریت 
 
Email : sobhanifardiust.ac.ir
 

تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی : مدیریت صنعتی 
کارشناسی ارشد: مدیریت تولید و عملیات 
دکتری : مدیریت بازرگانی 
عنوان رساله دکتری : طراحی و تبیین مدل اثرگذاری برون سپاری بر کیفیت خدمات مشتریان

محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی 
زمینه های تخصصی و علاقه های تحقیقاتی
  1. مدیریت بازرگانی
  2. مدیریت رفتار و منابع انسانی
  3. سیاست گذاری رفتاری
سوابق تدریس ( فقط دکتری و ارشد)  
  •  گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از سال ۱۳۸۵-۱۳۸۸
  •   گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
  •   گروه مدیریت  دانشگاه علم و صنعت از سال ۱۳۹۲ 
حوزه تخصصی عنوان درس  
دانشگاههای تدریس شده
روش های کمّی در مدیریت تحلیل آماری
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
مدلسازی در مدیریت
فلسفه علم و روش شناسی پژوهش
 
علم و صنعت ایران
دانشگاه تهران
شهید بهشتی
علامه طباطبایی 

بین المللی  امام خمینی قزوین
 رفتار و منابع انسانی رفتار مصرف کننده
مدیریت منابع انسانی
 بازاریابی استراتژی های بازاریابی
مدیریت استراتژیک بازاریابی

 
سوابق پژوهشی
مقالات منتشر شده  (  فقط  مجلات   ISI-JCR )
 
موضوع وضعیت نویسنده و
چارک
بانک اطلاعاتی و کشور مجله  مجله  و سال انتشار  نام مقاله
سیاستگذاری رفتاری نویسنده مسئول
Emerald
انگلستان
Transforming Government: People, Process and Policy(۲۰۲۳) ۱۱- A systematic review of behavioral public policy research:  Origins, mechanisms, and outcomes
مباحث بازرگانی / کالای سبز نفر اول - مسئول
Wiley
آمریکا
Sustainable development (۲۰۲۲) ۱۰- Environmental sustainable development through modeling and ranking of influential factors of reference groups on consumer behavior of green products: The case of Iran
مباحث بازرگانی نفر سوم
IEEE
آمریکا
IEEE Transactions on Engineering Management (۲۰۲۱) ۹- The Impact of Technological Learning on Generating and Managing Technical Change Through Mediating Role of Technological Capabilities: The Case of EOR in Iran
رفتار یادگیری/ شبکه های اجتماعی نفر اول - مسئول

 
Taylor -Francis
انگلستان
 Interactive Learning Environments , (۲۰۲۱)  ۸- Effective care training for patients with COVID-۱۹ through social network
مباحث بازرگانی / ارز رمز دیجیتال نفر اول - مسئول
Elsevier
آمریکا
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (۲۰۱۹)  ۷- Consumer-based modeling and ranking of the consumption factors of cryptocurrencies
مباحث بازرگانی / شبکه اجتماعی / گردشگری نفر اول - مسئول
Wiley
آمریکا
Sustainable development (۲۰۱۹) ۶- Mixed modeling of the social network mechanisms for the sustainable development of tourism: The case of Iranian Kurdistans
مباحث بازرگانی / محصولات ارگانیک/ شبکه اجتماعی نفر اول - مسئول
Emerald
انگلستان
British Food Journal(۲۰۲۰) ۵- Exploratory modelling and ranking of the trust factors of messages about organic foods in social networks
مباحث بازرگانی / محصولات ارگانیک تک نفره
Emerald
انگلستان
British Food Journal (۲۰۱۸) ۴- Hybrid modelling of the consumption of organic foods in Iran using explanatory factor analysis and an artificial neural network
مباحث بازرگانی / محصولات سبز / شبکه های اجتماعی نفر اول - مسئول
Springer
اتریش
Social Network Analysis and Mining (۲۰۱۸) ۳- Emotional modeling of the green purchase intention improvement using the viral marketing in the social networks.
مباحث بازرگانی / قوانین ادراک / تبلیغات نفر سوم Web of Science
ایران
Bagh-E Nazar (۲۰۱۷) ۲- Application Study of Gestalt Visual Perceptual Laws in Advertising Billboard Graphic Design.
مباحث بازرگانی / شبکه های اجتماعی نفر اول - مسئول
Wiley
آمریکا
Journal of Consumer  Behaviour (۲۰۱۸) ۱- Triplex modelling of the political messages consumer behaviour in a social networks
 
 سایر مقالات انگلیسی : سایر مقالات انگلیسی زبان در لینک گوگل اسکولار موجود است.
https://scholar.google.com/citations?user=z۳gbpnkAAAAJ&hl=fa
 
 مقالات ISC و علمی پژوهشی فارسی
در لیست زیر فقط مقالاتی که دارای درجه علمی - پژوهشی هستند آورده شده اند.

 
مقالات     ISC   و   علمی- پژوهشی 
ردیف عنوان مقاله عنوان مجله و محل انتشار حوزه تخصصی

تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

 بازیابی دانش و نظام‌های معنایی مباحث بازرگانی
۲۴
ارائه مدل خط‌مشی‌گذاری شواهدمحور برای پیشگیری از انتشار کرونا ویروس (نمونه‌کاوی: شهر تهران)
مدیریت دولتی دانشگاه تهران سیاستگذاری رفتاری
۲۳
سیاستگذاری عمومی با رویکرد رفتاری
مطالعات مدیریت راهبردی سیاستگذاری رفتاری
۲۲ بررسی تاثیر شاخص های آمادگی الکترونیکی کشورهای در حال توسعه بر میزان فساد مدیریت فردا سیاستگذاری رفتاری
۲۱ ارتقای اعتماد به مواد غذایی ارگانیک با الگوسازی بسته‌بندی مطالعات مدیریت راهبردی مباحث بازرگانی
۲۰ استخراج سیاستهای توسعه توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی در حوزه ازدیاد برداشت نفت سیاست علم و فناوری مدیریت فناوری
۱۹ ارائه مدل ساختاری قصد خرید در اینستاگرام مدیریت فردا مباحث بازرگانی
شبکه های اجتماعی
۱۸ ارائه نگرشی اقتضایی جهت اجرای سیستم تولیدی بهنگام مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت تولید
۱۷ بررسی تبعات اجرای کوچک سازی در شرکت خوشگوار چشم انداز مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت منابع انسانی
۱۶ اثر برون سپاری بر فعالیتهای سازمانی چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی مدیریت منابع انسانی
۱۵ مدیریت کانالهای روابط با مشتری مورد کاوی شرکتهای دارو سازی مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد تهران جنوب مباحث بازرگانی
۱۴ طراحی و ارزیابی استراتژی های برند لوازم خانگی مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی  ISC مباحث بازرگانی
مدیریت برند
۱۳ ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکتهای تبلیغاتی اصفهان پژوهش هنر دانشگاه هنر مباحث بازرگانی
تبلیغات
۱۲ تعیین عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های بانکداری
الکترونیکی در ایران
مطالعات مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت منابع انسانی
فن آوری اطلاعات
۱۱ بررسی تاثیر IT بر صنعت حمل و نقل مدیریت کسب و کار فن آوری اطلاعات
۱۰ بررسی نقش سیستم خبره هوشمند برای ارزیابی سازمانهای رقابتی مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه تهران ISC فن آوری اطلاعات
۹ طراحی مدل اثرات برون سپاری موفق بر کیفیت خدمات مشتریان مدیریت کسب و کار مباحث بازرگانی
۸ بررسی و رتبه بندی کیفیت خدمات مشتریان ارائه شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چشم انداز مدیریت بازرگانی شهید بهشتی ISC مباحث بازرگانی
۷ علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های مهندسی مجدد فرآیند های سازمانی در کشور ایران اندیشه های نوین مدیریت دانشگاه سمنان ISC مدیریت منابع انسانی
فناوری اطلاعات
۶ بررسی رابطه راهبرد بهبود  کیفیت خدمات الکترونیکی   و گسترش استفاده مشتریان از نشانگرهای بانکداری الکترونیک چشم انداز مدیریت بازرگانی شهید بهشتی مباحث بازرگانی
فناوری اطلاعات
۵ بررسی کیفیت خدمات فروش و اثر آن بر رضایت مشتریان، مطالعه موردی شرکت سایپا مجله مدیریت و توسعه/ ریاست جمهوری مباحث بازرگانی
۴ تعیین اولویت راهبردی به منظور بهبود کیفیت خدمات مشتریان مطالعات مدیریت راهبردیISC دانشگاه شهید بهشتی مباحث بازرگانی
۳ بررسی نقش  بررسی  نقش رفتار دیندارانه بر میزان بروز رفتار شاد در افراد توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی مدیریت رفتار
مدیریت اسلامی
۲ بررسی اثر کیفیت خدمات آموزش بر رضایت دانشجویان مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان مباحث بازرگانی
۱ تبیین و مقایسه مبانی معرفت‌شناسی و فلسفی مدیریت دانش از دیدگاه اسلام و غرب دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی مدیریت اسلامی
کتب منتشره
ردیف عنوان کتاب موضوع ­و رشته مرتبط انتشارات سال چاپ
۱ تحلیل عاملی و  معادلات ساختاری  ( ویراست دوم ) تحلیل آماری دانشگاه امام صادق ۱۳۹۵
۲ تحلیل آماری پیشرفته ( ویراست دوم) تحلیل آماری دانشگاه امام صادق ۱۳۹۷
۳ تصمیم گیری چند شاخصه تصمیم گیری ریاضی انتشارات سرخ ۱۳۹۹
۴ تحقیق در عملیات  تصمیم گیری ریاضی نشر هستان ۱۳۸۷
۵ آنچه یک دانشجو باید بداند  روش تحقیق جهاد دانشگاهی ایران ۱۳۹۴
۶ مدیریت تولید و عملیات مدیریت  تولید و عملیات نشر کتاب دانشگاهی ۱۳۹۲

سوابق مشاوره ای و اجرایی - علمی
 
  1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد
  2. مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
  3.  مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت نظام ایران
  4. مشاور وزارت راه ، مسکن و شهرسازی

مشارکت در طرح های تحقیقاتی
ردیف عنوان پروژه کارفرما
۱ موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در ایران مرکز پژوهش های مجلس
۲ بررسی سطوح و علل سکوت سازمانی بین استادان و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
۳ تعیین شاخص های تحول در علوم انسانی - اسلامی در حوزه های راهبردی به منظور وصول به مرجعیت قطب علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
۴ امکان سنجی راه اندازی قطب علمی در حوزه های راهبردی به منظور وصول به مرجعیت قطب علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
۵ بررسی و تعیین الزامات تحقق اهداف راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه منابع انسانی و سنجش نگرش مدیران در این زمینه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
۶ چالش های کسب و کار در دولت یازدهم مرکز تحقیقاتی آرا
۷ پایش محیط کسب و کار در ایران اتاق بازرگانی  کشور
۸ ارتباط گیری با ایرانیان خارج از کشور جهت جلب مشارکت آنها در کمکهای مالی و تخصصی کمیته امداد امام خمینی
۹ تجربیات دولت برزیل در حمایت از سرمایه گذاری های تولیدی و صادراتی و ارائه پیشنهاد به دولت و مجلس ایران مرکز پژوهشهای مجلس
۱۰ سنجش امنیت سرمایه ­گذاری در ایران  چارچوب مفهومی، روش‌، شاخص و نماگرها مرکز پژوهشهای مجلس

دفعات مشاهده: 26159 بار   |   دفعات چاپ: 1198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر