دکتر پارسانژاد

 | تاریخ ارسال: 1396/4/25 | 

بسمه تعالی

AWT IMAGE

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: محمدرضا پارسانژاد

ایمیل:

parsanejadkeio.jp

parsanejadiust.ac.ir

parsanejad۲۰۱۱gmail.com
 
شماره تماس: ۷۳۲۲۸۰۲۲کارشناسی:
مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد:
مدیریت صنعتی، گرایش تولید
دانشگاه تهران

دکتری تخصصی:
مهندسی صنایع، گرایش مدیریت زنجیره تامین
دانشگاه کیو توکیو، ژاپن Keio University
دانشکده علم و تکنولوژی Faculty Science and Technology  
دپارتمان مهندسی مدیریت Department of Administration Engineering  

دوره تحقیقاتی کوتاه مدت:
دانشگاه بوستون، ماساچوست ، آمریکا Boston University, Massachusetts, USA.  
دانشگاه جانز هاپکینز Johns Hopkins University, Maryland, USA.  


Research interests

 1. Startup Formation, Team Building, Growth and Failure
 2. Entrepreneurial Marketing and Advertisement
 3. System Dynamics
 4. Decision Making

کتاب ها:

 1. راه استارتاپی، ناشر: سازمان مدیریت صنعتی، سال چاپ: ۱۳۹۷.
 2. تفکر در سیستم ها، ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 3. تصمیم گیری چند شاخصه، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 4. مدیرعامل استارتاپ، یک راهنمای میدانی برای رشد کسب و کار، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 5. منحنی رشد استارتاپی، ۶ مرحله برای موفقیت کارآفرینانه، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 6. بازاریابی دیجیتال، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 7. کارآفرینی سیاسی، انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۸.
 8. کارآفرینی جنایی: کارآفرینان در کسب و کار‌های غیرقانونی، ناشر: انتشارات سرخ، سال چاپ: ۱۳۹۹.
 9. کسب و کارهای نوپا: یک راهنمای عملی برای ایجاد و راه‌اندازی، ناشر: آثار فکر، ۱۴۰۰.
 10. اصول بازاریابی، انتشارات علم و دانش، ‏۱۴۰۰.
 11. درآمدی بر روانشناسی، انتشارات آکادمیک‏، ۱۴۰۰.
 12. کارآفرینی دانشگاهی، انتشارات آکادمیک، ۱۴۰۰.
 13. کارآفرینی استراتژیک، انتشارات آکادمیک، ‏۱۴۰۱.


Journals

 1. Mirbagheri, S.M., Atani, A.R., Parsanejad, M. (۲۰۲۴), "Conceptualizing collective decision-making in organizations: A grounded theory approaches", International Journal of Human Capital in Urban Management, ۹(۱): ۶۱-۷۴.
 2. Bakhshi Movahed A., Aliahmadi A., Parsanejad M., Nozari H. (۲۰۲۳), "A systematic review of collaboration in supply chain ۴.۰ with meta-synthesis method", Supply Chain Analytics, ۴.
 3. Mirbagheri, S.M., Rafiei Atani, A.O., Parsanejad, M. (۲۰۲۳), "The Effect of Collective Decision-Making on Productivity: A Structural Equation Modeling", SAGE Open, ۱۳(۴).
 4. Jafari, M., Parsanejad, M., Makki, M. (۲۰۲۳), "Modeling the effect of word-of-mouth advertising on a mobile game installation based on the Bass diffusion model using system dynamics", Kybernetes.
 5. Abdolhamid, M.A., Pishvaee, M.S., Aalikhani, R. and Parsanejad, M. (۲۰۲۱), "A system dynamics approach to COVID-۱۹ pandemic control: a case study of Iran", Kybernetes, ۵۱(۸): ۲۴۸۱-۲۵۰۷.
 6. Parsanejad, M. (۲۰۱۹) An analysis of nonlinear inventory-production control system with production constraints, International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice, Vol.۲۶, No.۴, Pages ۴۱۹-۴۳۴.
 7. Parsanejad, M., Matsukawa H., Work in Process Analysis in a Production System Using Control Engineering Approach, Journal of Japan Industrial Management Association, ۲۰۱۶, Vol. ۶۷, No. ۲E, Pages ۱۰۶-۱۱۳.
 8. Parsanejad, M., Matsukawa H., Teimoury, E., Chu, B., The effect of Work in Process Information on the Dynamic Performance of an Integrated Inventory-Production System, Information, An International Journal, ۲۰۱۵, Vol.۱۸, No.۳, Pages ۹۷۷-۹۸۶.
 9. Nematipour, M., Razmi, J., Parsanejad, M., Introducing the Theory of Constraints-Based Methodology to Identify the Hospital Supply Chain Shortcomings, Journal of Applied Sciences, ۲۰۱۴, Vol.۱۴, No. ۲۴ , Pages ۳۶۳۳-۳۶۳۷.
 10. Parsanejad, M., Matsukawa H., A Comparative Framework for Measuring Project Success, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۳, Vol.۷, No.۱, Pages: ۶-۱۸.
 11. Parsanejad, M., Matsukawa H., Teimoury, E., Circles Model; a New Approach to Measure and Predict Project Success, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۳, Vol.۷, No.۲, Pages: ۶۶-۷۴.
 12. Parsanejad, M., Matsukawa H., Chu, B., Inventory-Production System Subject to Production Constraints with Non-Zero Target Inventory, Journal of Innovation and Supply Chain Management, ۲۰۱۵, Vol.۹, No.۱, Pages: ۲۵-۲۹.
 13. Parsanejad, M., Teimoury, E., Supply Chain Simulation and Modeling with Theory of Control, International Journal of Modeling and Optimization, ۲۰۱۴, Vol. ۴, No.۲, Pages ۱۶۷-۱۷۰.
 14. Parsanejad, M., Applying Association Rules to Explore Relationship among Project Success Criteria, Journal of Industrial and Intelligent Information, ۲۰۱۳, Vol.۱۰, No.۲, Pages: ۷۷-۸۰.
 15. Nayebi, M., Parsanejad, A., Parsanejad, M., Developing a Vendor Selection Model for Telecommunication Systems based on Fuzzy, Scientific Journal of Mechanical and Industrial Engineering, ۲۰۱۴, Vol. ۳ No.۱, Pages ۱-۱۱.
 16. Parsanejad, M., Momeni M., Mohaghar, A., Impact of Sources on Waste Production in Activities Across Supply Chain: A New Approach, Nature and Science, ۲۰۱۱, Vol. ۹. No.۱, Pages ۲۰-۲۸.


 

مقالات علمی-پژوهشی:

 1. شناسایی و تحلیل عرصه ها و مضامین شکل دهنده نوآوری اجتماعی با استفاده از رویکرد فراتلفیق، فائزه عزتی آراسته پور، علیرضا علی احمدی*، میرسامان پیشوایی، محمدرضا پارسانژاد، مجله مدیریت نوآوری، سال دوازدهم شماره ۲ (پیاپی ۴۴، تابستان ۱۴۰۲)، صص ۱۴۹ -۱۹۴
 2. ارزیابی اثر برنامه های توسعه صادرات در ورود به بازارهای بین المللی و افزایش صادرات شرکت-های دانش بنیان، محسن رحیم زاده، امیر ذاکری*، محمدرضا پارسانژاد، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، پیاپی ۴۸ (پاییز ۱۴۰۲)، صص ۱۰۴ -۱۴۰
 3. طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد، سید محسن میرباقری، عطاءالله رفیعی آتانی*، محمدرضا پارسانژاد، فصلنامه راهبرد، پیاپی ۱۰۳ (تابستان ۱۴۰۱)، صص ۱۹۵ -۲۱۸
 4. بررسی میزان تاثیر بکارگیری رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت در صنعت ساختمان، شهاب حفیظ، محمدرضا پارسانژاد، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، پیاپی ۸۲ (پاییز ۱۴۰۰)، صص ۱۵۴ -۱۶۵
 5. مروری نظام مند بر ادبیات تصمیم گیری جمعی، سید محسن میرباقری، عطاءالله رفیعی آتانی*، محمدرضا پارسانژاد، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، سال ششم شماره ۳ (پاییز ۱۴۰۰)، صص ۲۳۹ -۲۵۸
 6. اولویت بندی دلایل خروج کارآفرین از کسب و کار در مراحل رشد شرکت، محمدرضا پارسانژاد*، سید رشید شاهچراغ، نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، سال دوم شماره ۱ (پیاپی ۵، بهار ۱۴۰۰)، صص ۱ -۱۳
 7. مدل سازی ساختاری نظام آموزشی علاقه محور در پیش دبستانی، محمدرضا پارسانژاد*، زهرا غلامزاده، علیرضا علی احمدی، نشریه تربیت اسلامی، پیاپی ۳۳ (پاییز ۱۳۹۹)، صص ۷۹ -۱۰۹
 8. انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در زیست بوم کارآفرینانه دانشگاهی برای شرایط نظام آموزش عالی کشاورزی، حمید موحد محمدی*، فاطمه اسکوهی، امیر علم بیگی، محمد رضا پارسا نژاد، احمد رضوانفر، نشریه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، سال دوازدهم شماره ۵۴ (پاییز ۱۳۹۹)، صص ۸۶ -۱۰۵
 9. بررسی اثرات تبلیغات دهان‌به‌دهان بر میزان رشد تعداد کاربران بازی‌های موبایلی در ایران، فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین، سال نهم، شماره چهارم، شماره پیاپی ۳۵، (زمستان ۱۳۹۸)، ص ۱۵۱-۱۷۰.
 10. ارزیابی عملکرد شتابدهنده های استارتاپی کشور آمریکا با استفاده از رویکرد ادغامی تحلیل پوشش داده ها و برنامه ریزی آرمانی، محمدرضا پارسانژاد*، عمران محمدی، مجتبی نوری، سید شرف الدین حسینی نسب، سید رشید شاهچراغ، نشریه مدیریت فردا، پیاپی ۶۰ (پاییز ۱۳۹۸)، صص ۶۱ -۷۶
 11. مدل سازی یکپارچه عوامل موثر بر شکست کارآفرینان و پیامدهای مالی، اجتماعی و روانی آن، محمدرضا پارسانژاد*، سید مصطفی رضوی، زینب فروتن، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال دوازدهم شماره ۱ (پیاپی ۴۳، بهار ۱۳۹۸)، صص ۴۱ -۵۹
 12. یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی، محمد امین نایبی، ابوذر پارسانژاد، محمدرضا پارسانژاد، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، پیاپی ۲۹ (تابستان ۱۳۹۲)، ص ۶۱

Conferences

 1. The Relation of organizational behavior and social capital, explanation of social investment theory, National Conference of Organizational Citizenship Behavior, February ۳-۴, ۲۰۰۹, Tehran, Iran.
 2. Measuring project success;  Toward a Comparative Framework,  International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management, August ۵-۷, ۲۰۱۲, Yokohama, Japan.
 3. Measuring Project Success from Seven Viewpoints, International Conference on Engineering and Applied Science, March ۱۵-۱۷, ۲۰۱۳, Tokyo, Japan.
 4. Project Success Evaluation with Association Rules, International Conference on Database and Data Mining, May ۱۱-۱۲, ۲۰۱۴, Seoul, South Korea.
 5. Modeling of Supply Chain Using Control Theory and Simulation. International Conference on System Modeling and Optimization, February ۲۰-۲۱, ۲۰۱۴, Barcelona, Spain.
 6. A Nonlinear Inventory-Production Control System Subject to Production Constraints, ۱۸th International Conference on Production Economics, February ۲۴-۲۸, ۲۰۱۴, Innsbruck, Austria.
 7. Inventory-Production System with Non-Zero Target Inventory, ۱۵th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, October ۱۲-۱۵, Jeju, South Korea.
 8. A Comparative Framework for Measuring Project Performance, ۷th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۲, Kobe, Japan.
 9. Performance Measurement of Supply Chain Using Control Theory, ۸th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۳, Toyota, Japan.
 10. How A Non-Zero Target Inventory Policy Effects on Stock out Levels of An Inventory-Production System? ۹th Annual Conference of Academic Society of Iranians in Japan, ۲۰۱۵, Tokyo, Japan.
 11. An Inventory-Production System Subject to Production Constraints and Variable Target Inventory, Annual Conference of Institute for Operations Research and the Management Sciences, November ۹-۱۲, ۲۰۱۴, San Francisco, U.S.A.

کنفرانس های داخلی:

 1. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استراتژی های مشارکت شهروندان در توسعه کارآفرینی در شهرهای هوشمند با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی شهر تهران)، نویسندگان: علی قندهاری علویجه، حسین علی احمدی جشفقانی، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۴۰۱، محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
 2. بررسی تاثیر درآمدی تخفیف اینترنت و کسب درآمد از پرداخت درون برنامه ای بازی ها، نویسندگان: امیررضا سیروس کبیری، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۴۰۱، محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
 3. تاثیر ساختار مالکیت و ویژگی های صنعت برعملکرد صادراتی)مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی وشیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(، نویسندگان: بهزاد ظفری، محمدرضا پارسانژاد، مهدی حکمی شلمزاری، سال انتشار ۱۴۰۱، محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
 4. مدلسازی اثرات استراتژیهای تیم سازی در فرایند ایجاد تیم های کارآفرین و عملکرد آنها، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، مهدی حکمی شلمزاری، بهزاد ظفری، سال انتشار ۱۴۰۱، محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
 5. مدل سازی پذیرش موبایل بانک با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم با در نظر گرفتن تبلیغات دهان به دهان، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، فاطمه زندیه، رویا صادقی، سال انتشار ۱۴۰۰، محل انتشار: دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
 6. طراحی مدل کسب وکار پلتفرم تهاتر کالاها و خدمات، نویسندگان: سیدرشید شاه چراغ، محمدرضا پارسا نژاد، سمیه تولی، سال انتشار ۱۳۹۹، محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 7. شناسایی و رتبه بندی عوامل خروج کارآفرین در مراحل مختلف کسب وکار کارآفرینی اجتماعی، نویسندگان: سیدرشید شاه چراغ، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۹، محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 8. بررسی اثر سرمایه گذاری در کیفیت بازی های موبایل بر درآمد شرکت، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، محمد کشمیری، محمدعلی فلاح، حسن قاسمی، سال انتشار ۱۳۹۹، محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 9. میزان تاثیر اولویت دهی کارآفرینان به عوامل شکست در سطح دستیابی به موفقیت استارت آپ ها، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، مسعود بصیرنژاد، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
 10. بررسی پیامد های مالی شکست عینی کارآفرینان با تعدیل گرهای انتخاب های واقعی و اصل ضرر قابل تحمل، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، سیدمیعاد صالحی، مهرداد مستقیم، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
 11. آینده پژوهی در سیاست گذاری نظام تعلیم و تربیت بر مبنای تمدن اسلامی و ارائه راهبردها مطالعه موردی: مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین(رها)، نویسندگان: زهرا غلامزاده، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
 12. مدلسازی اثر تبلیغات در میزان درآمد بازی های موبایلی در ایران با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ها، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، توحید دلپسند، آیدین ابوطالبی، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
 13. شناسایی و کاربست مولفه های اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاهی در مسیر حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین، نویسندگان: فاطمه اسکوهی، سیدحمید موحدمحمدی، امیر علم بیگی، محمدرضا پارسانژاد، احمد رضوانفر، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل،
 14. مدلسازی تبلیغات دهان به دهان در بازی های مبتنی بر موبایل با استفاده از نقش پارامترهای کیفیت، رضایت و وفاداری مشتری، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، مجتبی خوش لهجه صدق، میلاد گنج خانی، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
 15. مدل سازی پیامدهای اینترنت به عنوان کالای مکمل و اثر آن بر جذابیت بازی های آنلاین موبایلی و درآمد حاصل از آن، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، محمدمهدی علایی، محمد خدایار، امیر چزگی، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
 16. تحلیل نقش بازایابی و تبلیغات در صنعت بازی های موبایلی با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، رامین طالبی، حسام الدین مطاعی، سیدمرتضی سیدصالحی، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
 17. ضرورت تربیت دینی در دوره پیش از دبستان با نگاهی گذرا بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند۲۰۳۰، نویسندگان: زهرا غلامزاده، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۸، محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
 18. ارائه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی برای جامعه آسیب پذیر، نویسندگان: سعید شوال پور، مهرداد علیخانی، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۷، محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 19. بررسی الگوهای آموزشی مونته سوری، والدورف STEM,IBL و مقایسه آن با رویکرد اسلامی در نظام آموزشی پیش دبستان، نویسندگان: زهرا غلامزاده، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۶، محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
 20. چندوجهی تربیت کودک در دوره پیش دبستانی از منظر رویکرد دینی، نویسندگان: زهرا غلامزاده، علیرضا علی احمدی، محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۹۶، محل انتشار: کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
 21. ارتباط رفتار سازمانی با سرمایه اجتماعی و تبیین تئوری سرمایه گذاری اجتماعی Social investment theory ، نویسندگان: محمدرضا پارسانژاد، سال انتشار ۱۳۸۷، محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی


داوری در ژورنال های بین المللی:

 1. International Journal of Production Economics
 2. Journal of Innovation and Supply Chain Management
 3. Discrete Dynamics in Nature and Society
 4. International Journal of Industrial Engineering: Theory, Application and Practice
 5. Kybernetes

پروژه های تحقیقاتی بین المللی:

 1. Research Project Coordinator under the title of Risk-based Performance Measurement of Project, ۲۰۱۲, JGC Company, Yokohama, Japan.
 2. Research Project under the title of Dynamic Modeling of the Supply Chain, ۲۰۱۳, Department of Administration Engineering, Tokyo, Japan.
 3. Research Project under the title of Supply Chain Design Project, ۲۰۱۴, Laboratory of Supply Chain Management, Tokyo, Japan.

موضوعات تدریس:

 1. مبحث مدیریت زنجیره تامین، دانشگاه علم و صنعت ایران
 2. مبحث سیستم های دینامیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 3. مبحث روشهای تصمیم گیری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 4. مبحت تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دانشگاه علم و صنعت ایران
 5. مبحت مدیریت ارتباط با مشتری، دانشگاه علم و صنعت ایران
 6. مبحت تئوری های کارآفرینی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه های آموزشی:

 1. کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، فروردین ۱۳۸۷.
 2. کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMBOKT، آکادمی TUV Rheinland، نوامبر ۲۰۰۹.

کارورزی:

 1. کارشناس واحد مدیریت زنجیره تامین، شرکت خودروسازی نیسانNISSAN ، کارخانه یوکوسوکا، یوکوهاما، ژاپن، ۱۳۹۳.
 2. کارشناس واحد کنترل پروژه، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشیMITSUBISHI ، کارخانه کاواساکی، ژاپن، ۱۳۹۴.

دفعات مشاهده: 12905 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر