شرح حال علمی دکتر امیر ذاکری

 | تاریخ ارسال: 1396/12/5 | 
باسمه‌تعالی
                    خلاصه سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی

مشخصات فردی
 • نام: امیر ذاکری                                                                  
 • اطلاعات تماس:
  • شماره تلفن: ۷۳۲۲۸۰۲۳
  • پست الکترونیک:  zakeryiust.ac.ir
 • استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران (دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت)
 • مدیر گروه مدیریت کسب و کار مدیر اندیشکده توسعه صادرات

تحصیلات دانشگاهی
مقطع رشته محل تحصیل
کارشناسی مهندسی صنایع- تحلیل سیستم دانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتری* مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر

*عنوان پایان نامه دکتری: ارائه روش تلفیقی برای سنجش و ارتقای بهره‌وری سرمایه فکری سازمان (نمره ۱۹.۵)

زمینه‌های پژوهشی
 • مدیریت دانش و سرمایه فکری
 • مدیریت فناوری و نوآوری
 • توسعه صادرات با تمرکز بر کسب و کار بین‌الملل شرکتهای دانش‌بنیان
سوابق حرفه‌ای و اجرایی
حوزه کاری سوابق مربوطه
مدیریت دانش
 • ناظر پروژه استقرار مدیریت دانش در سازمان ملی زمین و مسکن (۱۴۰۰)
 • مجری طرح تدوین برنامه مدیریت دانش در شرکت موج فناوری هوشمند (۱۳۹۹)
 • ارزیاب مدیریت دانش طرح رتبه‌بندی شرکتهای EPC، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • مجری طرح طراحی الگوی ثبت تجارب سازمانی، مرکز آمار ایران (۱۳۹۳)
 • ارزیاب ارشد دومین، سومین و چهارمین جایزه ملی مدیریت دانش (۱۳۹۰- ۱۳۹۲)
 • عضو شورای سردبیری و دبیر سرویس تجربه نگاری مجله مدیریتی تدبیر (۱۳۹۲)
 • مجری طرح مستندسازی تجارب سازمانی، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۲)
 • مجری طرح تدوین تجارب برتر شهرداری تهران در تحول اداری (۱۳۹۱)
 • مجری طرح شناخت مدیریت دانش در فرایند منتخب، شرکت قطعه سازی خودرو ایمن‌تک (۱۳۸۵)
 • مشاور ارشد طرح تدوین استراتژی دانشی، شرکت برق منطقه‌ای تهران بزرگ (۱۳۸۵)
کسب‌وکار بین‌الملل و توسعه صادرات
 • استاد طرح "سامانه شناسایی و معرفی فرصتهای صادراتی" در دو دوره پنجم و ششم طرح شهید احمدی روشن، بنیاد ملی نخبگان (۱۳۹۹، ۱۴۰۰)
 • تدوین "سیاست‌نامه ارتقای برنامه‌های توسعه صادرات کشور"، پژوهشکده مطالعات فناوری (۱۴۰۰)
 • مجری طرح "طراحی سازوکار ایجاد و توسعه مرکز نوآوری ایران در چین"، پژوهشکده مطالعات فناوری (۱۴۰۰)
 • نویسنده همکار در گزارش "مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی"، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰)
 • مشاور ارشد "طراحی شبکه حمایت صادرات شرکتهای الکترونیک پیشرفته"، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت (۱۳۹۹)
 • مجری طرح تدوین الگوهای منتخب کسب و کار بین‌الملل شرکتهای دانش بنیان، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری (۱۳۹۹)
 • مسئول دبیرخانه مشترک (ایران و چین) صندوق علمی راه ابریشم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)
 • راه‌اندازی خدمات تبادل فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان در کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵)
 • مجری طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هایتک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( ۱۳۹۵تا ۱۳۹۶)
 • معاون مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)
سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی و  فناوری
 • مجری چهار دوره طرحهای کندوکاو عوامل موفقیت شرکتهای برتر، سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۹۷-۱۴۰۰)
 • ناظر طرح تبیین نقش انجمن‌های علمی در نظام ملی نوآوری کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۵
 • مجری طرح داخلی توسعه رصد و هوشمندی فناوری در نهادهای تحقیقاتی و فناوری کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۳۹۵
 • مشاور طرح بررسی فرایند تخصیص بودجه پژوهشی در سازمانهای بزرگ دولتی، مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۰
 • عضو تیم بررسی پیش نویس برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)، ۱۳۸۹
سایر
 • عضو کمیته سرمایه انسانی سازمان ملی بهره وری ایران، ۱۴۰۰
 • طراحی روش و اندازه‌گیری کیفیت خدمات در شرکت بازرگانی پتروشیمی، سازمان میادین میوه و تره بار تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۷)
 • نظارت بر پروژه‌های مطالعاتی در حوزه لجستیک و اقتصاد صنعت پتروشیمی (۱۳۸۶)
 • همکاری در پروژه زمان‌سنجی و بهبود خط تولید ایران خودرو (۱۳۸۴)

سوابق تدریس
درس دانشگاه مقطع
مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران دکتری
سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد
مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت استراتژیک فناوری
تئوری نوآوری، مدلها و سیاستها و فرایندها
مدیریت دانش
کاربرد تئوری تصمیم‌گیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تجزیه و تحلیل سیستم
اقتصاد مهندسی سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت دانش
مدیریت فناوری و نوآوری
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی
اقتصاد مهندسی


مقالات و پژوهش‌های انجام شده
الف) مقالات ISI و rBook chapte
Year Journal/Book Title Authors
۲۰۲۴ Journal of the Knowledge Economy, The Role of Dynamic Capabilities in Internationalization Performance of Technology-Based Firms in Iran Zakery A., Saremi MS.
۲۰۲۴ International Journal of Globalisation and Small Business Assessing the impact of digitalisation on the export performance of Iranian SMEs: the mediating role of export readiness Goldooz A., Zakery A.
۲۰۲۳ Asian Journal of Technology Innovation Technology portfolio perspective for analyzing open innovation: insights from Iranian high-tech SMEs Mashayekh J., Zakery A.
۲۰۲۳ Technological Forecasting and Social Change Topic-based technology mapping using patent data analysis: A case study of vehicle tires M Ghaffari, A Aliahmadi, A Khalkhali, A Zakery, TU Daim, H Yalcin
۲۰۲۱ Kybernetes Open innovation antecedents and its consequences on commercialization performance in small and medium-sized enterprises Askari M.J., Zakery  A., Pishvaee MS.
۲۰۲۰ journal of intellectual capital Knowledge and intellectual capital in internationalizing SMEs, case study in technology-based health companies Zakery A., Saremi, MS.
۲۰۲۰  Kybernetes Simulation of stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance (case study: Internet of Things) Sarkeshikian, A., Shafia, M., Zakery, A., Aliahmadi, A.,
۲۰۲۰  Kybernetes  Stakeholders’ consensus on organizational technology acceptance; using thematic analysis and SEM Sarkeshikian A., Zakery A., Shafia MA, Aliahmadi A
۲۰۱۷ journal of intellectual capital Strategic Alignment of Resource Dynamics, an Insurance Case Study Zakery A., Afrazeh A., Dumay, J.
۲۰۱۶ Knowledge Management Research and Practice Analyzing Firm’s Intellectual Capital Management and Growth Based On Dynamic Modeling Zakery A., Afrazeh A.
۲۰۱۷ Annals of Operations Research A Reinforcement Learning Methodology for a Human Resource Planning Problem Considering Knowledge-Based Promotion Mahootchi, M., Karimi Majd, A., Zakery, A.
۲۰۱۵ journal of intellectual capital Intellectual Capital Based Performance Improvement: Study in Insurance Firms Zakery A., Afrazeh A.
۲۰۱۱ Logistics Operations and Management: Concepts and Models Logistics future trends Zakery, A,

ب) مقالات علمی پژوهشی
نویسندگان عنوان مجله سال نشر
حکیمی طوسی ذاکری تقویت هوش فرهنگی در تعاملات تجاری بین المللی کاوشهای مدیریت بازرگانی ۱۴۰۲
بنی حسینی  ذاکری  پیشوایی واکاوی نقش میاندارِ تسهیلگر در شبکه ملی بهر ه وری ایران به منزله یک شبکه نوآوری مدیریت توسعه فناوری ۱۴۰۲
موحد
 ذاکری نورعلیزاده
تحلیل نقش سرمایه گذاران خطرپذیز به عنوان میانداران شبکه های نوآوری مدیریت نوآوری ۱۴۰۳
ذاکری 
 خلوصی 
 صارمی
مراکز رشد بین المللی به عنوان واسطه ارتباطی توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان
مدیریت کسب و کارهای بین المللی ۱۴۰۲
محمدی
ذاکری
عبدالحمید
الزامات بین المللی شدن کسب وکارهای صنایع خلاق و فرهنگی )با تمرکز بر کسب وکارهای محتوای دیجیتال( سیاست نامه علم و فناوری ۱۴۰۲
گلدوز
ذاکری
خانی زاد
بررسی اثرات دیجیتالی شدن بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر نقش میانجی آمادگی صادراتی فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی ۱۴۰۲
فسائی 
ذاکری  
 سبحانی فرد
تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد صادرات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی ۱۴۰۲
محمدی
ذاکری
عبدالحمید
ساختاردهی به مسائل صادرات صنایع خلاق و فرهنگی مدیریت کسب و کار بین‌المللی ۱۴۰۲
زرین پور
 ذاکری 
 نریمانی
بررسی چالشهای استفاده از ابزار خرید دولت در ارتقای توان فناوری در صنعت صدا و تصویر سیاست نامه علم و فناوری ۱۴۰۲
رحیم زاده، نعیمی، ذاکری نهادها و برنامه‌های توسعه صادرات؛ دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاران حوزه صادرات شرکت‌های‌ دانش‌بنیان سیاست نامه علم و فناوری ۱۴۰۱
قنبری، ذاکری، حیدری تعیین روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
مدیریت کسب و کار بین‌المللی ۱۴۰۱
کلاتهایی، معینی، ذاکری، شوال پور

گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

مطالعات مدیریت دولتی ایران ۱۴۰۱
حسن زاده عبدالحمید ذاکری ارائه الگوی خط‌مشی‌های اینترنت اشیا در ایران از طریق کاربست روش تحلیل مضمون مدیریت فردا ۱۴۰۱
مهدوی، ذاکری، میرزامحمدی

نقش انواع دانش در مراحل بین‌المللی‌شدن شرکت های دانش‌بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن

بررسیهای بازرگانی ۱۴۰۰
ذاکری ا صارمی م.ص. تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایران، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی مدیریت کسب و کار بین‌المللی ۱۳۹۹
کریملو .، ذاکری، ا.  تحلیل تعاملات میان ذی نفعان کلیدی در یک نظام نوآوری منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی) بهبود مدیریت ۱۳۹۹
ذاکری،ا. و همکاران
الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه باتوجه به سازوکارها و بازیگران متنوع سیاست علم و فناوری ۱۳۹۸
ذاکری ا صارمی م.ص. سیاستهای هدایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای توسعه فناوری سیاست علم و فناوری ۱۳۹۸
ذاکری، ا. افرازه، ع. ارائه مدلی جهت ارزیابی اهمیت استراتژیک و سطح سرمایه گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۶
ذاکری، ا. افرازه، ع.، نورعلیزاده، ح تبیین کارایی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از شاخص‌های سرمایه فکری فصلنامه پژوهش‌های بیمه ۱۳۹۴
ذاکری، ا. افرازه، ع. مظلومی، ن ارزیابی جایگاه استراتژیک سرمایه فکری در صنعت بیمه و ارائه شاخص های اندازه گیری برای آن فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی ۱۳۹۲
ذاکری، ا. جلالی، س.ح. متولیان، س.ع. ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت های برتر کشور فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات ۱۳۹۲

ج) تالیف/ترجمه کتاب
 • مدیر دانشی، نیک میلتون و پاتریک لامب، امیر ذاکری و فرزانه اکبری (مترجمین)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۸
 • نوآوری چابک- رویکرد انقلابی، انتشارات اشراقی، تهران، ۱۳۹
د) پایان نامه های راهنمایی شده (ارشد)
 • اثر اشتراک دانش بین سازمانی در رشد ارگانیک کسب و کارهای فناور( مورد مطالعه : شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری)
 •  تدوین استاندارد استقرار مدیریت دانش در صنعت هسته‌ای ایران با بهره گیری و تطبیق ایزو مدیریت دانش
 •  اولویت بندی عوامل موثر بر یکپارچه شدن رویکردهای اجتماعی سازی و کددهی در مدیریت دانش سازمانی
 •  ساختار دهی به مسائل شرکت های واسط جمع سپاری حل مسئله در ایران
 • ارزیابی نقش مراکز رشد بین المللی به عنوان استراتژی ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای خارجی
 • انتخاب روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 • ارزیابی ارتباط دانشگاه- صنعت با تاکید بر نقش منابع اطلاعاتی و همکاری
 • ارائه الگوی همکاری صنعت ارتباطات با دانشگاه(مطالعه موردی شرکت همراه اول)
 •  ارزیابی تعاملات میان ذینفعان در نظام نوآوری منطقه-ای (مطالعه موردی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز)
 • ارایه مدلی برای استفاده از نوآوری باز جهت تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه شرکت های کوچگ و متوسط
 • بررسی عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سیستم های اشتراک گذاری دانش بین سازمانی، مورد مطالعه: سامانه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)
 •  ارائه مدلی برای تبیین نقش سیاستگذاران در ارتقای دانش بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایرانی
 •  ارزیابی تاثیرات مدیریت فناوری و دانش بر نوآوری در سازمانهای پروژه محور
 •  ارائه چارچوبی به منظور ارکستر شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران

دفعات مشاهده: 12784 بار   |   دفعات چاپ: 467 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر