صفحه شخصی دکتر کرمانی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/9 | 

"دکتر مهرداد آقا محمد علی کرمانی"

 

استادیار

گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی

 دانشکده مهندسی پیشرفت
Email: m_kermani AT iust.ac.ir - m_kermani AT aut.ac.ir  - Kermani.m.a.m.a AT gmail.com

ORCID: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۹۷۲-۵۸۵۲
پروفایل‌ها: Google Scholar - Scopus 


تحصیلات دانشگاهی


- دکتری تخصصی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران(۱۳۹۶) 
- کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع از دانشگاه شاهد (۱۳۹۰).
- کارشناسی در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (۱۳۸۸).


زمینه‌های تخصصی


 • تحلیل شبکه‌های اجتماعی (Social Network Analysis)
 • حداکثرسازی اثر در شبکه های اجتماعی (Influence Maximization in Social Networks)
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business Process Management)
 • فرآیند کاوی (Process Mining)
 • تصمیم گیری چند معیاره (Multi Criteria Decision Making)

  سوابق تدریس


کارشناسی:تحقیق در عملیات، برنامه ریزی و کنترل موجودی، مبانی احتمال، آمار مهندسی

کارشناسی ارشد: مدیریت فرآیند های کسب و کار، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل شبکه های اجتماعی، یکپارچگی سیستم های کسب و کار الکترونیک، هوشمندی کسب و کار، برنامه ریزی ریاضی


دستاوردها و عضویت ها

 • انتخاب شده به عنوان استاد پژوهشگر، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۸
 • انتخاب شده جهت اعطای فلوشیپ تحقیقاتی در حوزه‌ی "مدیریت داده" از مرکز تحقیقاتی علوم شبکه  در دانشگاه کلرادو دنور  آمریکا؛ سال ۲۰۱۸ 
 • انتخاب شده جهت اعطای بورسیه‌ی شرکت در مدرسه ی تابستانی "مدلسازی ریاضی سیستم¬های پیچیده"در دانشگاه پاتراس  یونان؛ سال ۲۰۱۵  
 • عضو حرفه¬ای انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار ؛ سال ۲۰۱۶ 
 • انتخاب شده جهت اعطای بورسیه‌ی "محقق جوان" جهت شرکت در کنفرانس "فناوری ریاضیاتی شبکه‌ها " در دانشگاه بیله‌فلد  آلمان؛ سال ۲۰۱۳
 • رئیس شعبه ی ایران انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (از سال ۲۰۱۶ تا کنون)

  طرح های صنعتی


 • مدیر پروژه‌ی "طراحی ساختار فرآیندمحور"، بانک ملی، ۱۴۰۱
 • مدیر پروژه‌ی "پیاده سازی سامانه‌ی فرآیندکاوی جهت پایش فرآیند دادرسی"، قوه قضاییه، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه‌ی "طراحی و بازطراحی فرآیندهای کسب و کار به منظور ارتقاء سیستم مدیریت دانش"، شرکت مهندسی توسعه پایدار ایرانیان، ۱۴۰۱
 • مدیر پروژه‌ی "پیاده سازی سامانه‌ی فرآیندکاوی جهت پایش فرآیند اعطای تسهیلات"، بانک خاورمیانه، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه‌ی "طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند"، مجمع تقریب مذاهب، ۱۴۰۰
 • مدیر پروژه ی "طراحی فرآیندهای اعتباری"، بانک ملت، ۱۳۹۹
 • مدیر پروژه ی "بازطراحی فرآیندهای کسب و کار و ساختار سازمانی"،صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی، ۱۳۹۹
 • مدیر پروژه ی " شناسایی، مدلسازی و بهبود فرآیندها"، شرکت مهندسی آب و خاک،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی "پیاده سازی فرایندها"، شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی "مستندسازی فرایندها"، شرکت فولاد خوزستان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی " ممیزی فرآیندها"، شرکت فولاد خوزستان،۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی "استخراج وضع موجود و بهبود فرآیند خرید کالا و خدمات و فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران با رویکرد فرآیندکاوی"، شرکت ارتباطات زیرساخت، ۱۳۹۸
 • مدیر پروژه ی "شناسایی، مدلسازی، طراحی و بهبود فرآیندها"، شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی "تدوین برش منطقه ای برنامه پنج ساله سوم"، منطقه یک شهر تهران،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی "مدلسازی و تحلیل فرآیندهای بخش اعتباری"، بانک ملت،۱۳۹۷
 • مدیر پروژه ی "طراحی و بازطراحی فرآیندها"، شرکت ساختمانی معلم،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی "تدوین طرح توجیهی شعب بیمه دی در شهرهای عسلویه و کیش"، بیمه دی،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی "شناسایی و بهبود فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت منطقه ۱۳"، شهرداری تهران،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی "تحلیل و فرآیندکاوی فرآیندها"، بانک ملت،۱۳۹۶
 • مدیر پروژه ی "طراحی ساختار سازمانی فرآیندگرا"، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "شناسایی و بهبود فرآیندها"، دفتر امور دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "مدلسازی وضع موجود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد بهبود"، حوزه ی حمل و نقل و ترافیکشهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "مدلسازی وضع موجود فرآیندهای کسب و کار و ایجاد بهبود "،حوزه ی فنی و عمران شهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "مدلسازی وضع موجود فرآیند های کسب و کار و ایجاد بهبود"،حوزه ی خدمات شهری و محیط زیستشهرداری تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "مدلسازی وضع موجود فرآیند های کسب و کار و ایجاد بهبود"،شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "بازطراحی سیستم تولید و فرآیندهای کسب و کار"، شرکت پیشگامان نفت دانا،۱۳۹۵
 • مدیر پروژه ی "تدوین سند راهبردی"، صندوق احیا و بهره برداری از بناهای فرهنگی و تاریخی،۱۳۹۴
 • مدیر پروژه ی "طراحی و بازطراحی فرآیندهای کسب و کار اداره کل تحول سازمانی"، سازمان اوقاف و امور خیریه،۱۳۹۴
 • مدیر پروژه ی "تدوین برنامه ی استراتژیک"، شرکت دانش بنیان پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس،۱۳۹۳
 • مدیر پروژه ی "طراحی فرآیندهای کسب و کار"،شرکت دانش بنیان پژوهشگران پویا الکترونیک پردیس،۱۳۹۳

مقالات پژوهشی


 1. MAMA Kermani, MR Moghaddam, H Sahebi, Sh Moghaddam, ۲۰۲۴, "Sunlit Ventures: Maximizing Photovoltaic Power Plant Success through Strategic Investments", Kybernetes (In Press)
 2. M Karamipour, MAMA Kermani, ۲۰۲۴, "Presenting a mathematical model of blood supply chain considering the efficiency of collection centers and development of metaheuristic algorithm in M/M/C/K queuing system", Cerebral Cortex, ۳۴ (۲)
 3. A Noroozian, B Amiri, MAMA Kermani, ۲۰۲۳ "Investigation of cinematic genre diversity based on social network analysis: the lost ring of the Iranian cinema industry", Kybernetes ۵۲ (۱۲), ۶۳۲۱-۶۳۴۷
 4. M Karamipour, MAMA Kermani
 5. MR HabibAgahi, MAMA Kermani, M Maghsoudi, ۲۰۲۲, "On the Co-authorship Network Analysis in the Process Mining Research Community: A Social Network Analysis Perspective", Expert Systems with Applications, ۱۱۷۸۵۳
 6. SHH Mazloumi, A Moini, MAMA Kermani, ۲۰۲۲, "Designing synchronizer module in CMMS software based on lean smart maintenance and process mining", Journal of Quality in Maintenance Engineering
 7. SHH Mazlumi, MAMA Kermani, ۲۰۲۲, "Investigation the structure of the Internet of things (IoT) patent network using social network analysis", IEEE Internet of Things Journal
 8. MAMA Kermani, M Maghsoudi, MS Hamedani, A Bozorgipour, ۲۰۲۲, "Analyzing the interorganizational collaborations in crisis management in coping with COVID-۱۹ using social network analysis: Case of Iran", Journal of emergency management (Weston, Mass.), ۲۰ (۳), ۲۴۹-۲۶۶
 9. MAMA Kermani, R Ghesmati, M Jalayer, ۲۰۱۸, "Opinion-aware influence maximization: How to maximize a favorite opinion in a social network?", Advances in Complex Systems, ۱۸۵۰۰۲۲
 10. M Jalayer, M Azheian, MAMA Kermani, ۲۰۱۸, "A hybrid algorithm based on community detection and multi attribute decision making for influence maximization", Computers & Industrial Engineering ۱۲۰,۲۳۴-۲۵۰
 11. MAMA Kermani, SFF Ardestani, A Aliahmadi, F Barzinpour,۲۰۱۷, "A novel game theoretic approach for modeling competitive information diffusion in social networks with heterogeneous nodes",Physica A: statistical mechanics and its applications ۴۶۶, ۵۷۰-۵۸۲
 12. MAMA Kermani, A Aliahmadi, R Hanneman,۲۰۱۶, "Optimizing the choice of influential nodes for diffusion on a social network",International Journal of Communication Systems ۲۹ (۷), ۱۲۳۵-۱۲۵۰
 13. MAMA Kermani, A Badiee, A Aliahmadi, M Ghazanfari, H Kalantari, ۲۰۱۶ , "Introducing a procedure for developing a novel centrality measure (Sociability Centrality) for social networks using TOPSIS method and genetic algorithm",Computers in Human Behavior ۵۶, ۲۹۵-۳۰۵         
 14. MAMA Kermani, A Aliahmadi, A Ghadimi, M Shirvani,۲۰۱۵, "On the Correlation between Centrality Measures and Peer Review: Case of Abrar University",Advances in industrial engineering and management ۴ (۲), ۱۱۷-۱۲۲         
 15. MAS Tousi, AR Noruzi,MAMA Kermani, A AliAhmadi,۲۰۱۵,"Far-sighted Multiple Attribute Decision-Making; A dynamic approach to human decision making process",Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ۳ (۲), ۸۴-۹۳  
 16. MAMA Kermani, A Karimimajd, N Mohammadi, B Aliahmadi,۲۰۱۴, "A note on predicting how people interact in attributed social networks",Int. J. Curr. Life Sci ۴, ۲۵۱۰-۲۵۱۴ ۵
 17. MAMA Kermani, A Aliahmadi, V Salamat, F Barzinpour,B aliahmadi,۲۰۱۴, "Supplier selection in a single-echelon supply chain with horizontal competition using Imperialist competitive algorithm",International Journal of Computer Integrated Manufacturing
 18. MAMA Kermani, AM Karimimajd, N Mohammadi, B aliahmadi,۲۰۱۴, "A note on predicting how people interact in attributed social networks",International Journal of Current Life Sciences (IJCLS) ۴ (۶), ۲۵۱۰-۲۵۱۴
 19. MAMA Kermani, A Aliahmadi, HV Monfared, M Nasiri,۲۰۱۳, "Effective factors on the price growth of petrochemical commodities in Tehran Mercantile Exchange",The International Journal of Advanced Manufacturing Technology ۶۴ (۵-۸ …        
 20.  MAMA Kermani, H Navidi, F Alborzi,۲۰۱۲, "A novel method for supplier selection by two competitors, including multiple criteria",International Journal of Computer Integrated Manufacturing ۲۵ (۶), ۵۲۷-۵۳۵       
 21. MAMA Kermani, M Nasiri, MH Aliahmadi,۲۰۱۰, "A decision-aid in supplier selection for entrepreneurs, using nested-design, MODM and FAHP",International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) ۱ (۲), ۱۴-۲۹    
 22. عطیه بزرگی‌پور، سیما قربانی، حیدربیرانوند، مهرداد آقا محمدعلی کرمانی،"تبیین رویکردی جهت شناسایی فرآیندهای کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران)"،۱۳۹۷، مجله مدیریت فردا 
 23.    مهرداد آقا محمد علی کرمانی، مهرداد حکیمی، محمد هادی علی احمدی،"ارائه مدل چند هدفه انتخاب تأمین کننده در فضای فازی"، ۱۳۸۸، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره ۲۱، ۷۴-۸۸.
 24.  مهرداد آقا محمد علی کرمانی، ایرج توتونچیان، حمیدرضا نویدی، علی مروی، "مدلهای تعیین دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک"، ۱۳۹۰، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، شماره ۳۳، ۹۵-۱۱۵.

مقالات کنفرانس خارجی


 1. MAMA Kermani, SA Sani, H Zand, ۲۰۲۰, "Resident’s Alzheimer Disease and Social Networks Within a Nursing Home" International Conference on Complex Networks and Their Applications, ۳۳۵-۳۴۵
 2. MAMA Kermani, R Hanneman, A Aliahmadi,۲۰۱۵, "Identifying Key Nodes in Social Networks Using Multi-Criteria Decision-Making Tools",Mathematical Technology of Networks, ۱۳۷-۱۵۰ 
 3. MAMA Kermani, A Malaei, M Nasiri,۲۰۱۱, "Presenting a mathematical programming model for green supplier selection",Proceedings of the ۴۱st international conference on computers & industrial
 4. MAMA Kermani, HR Navidi, H Haghshenas, A Malaie,۲۰۱۱, "A Seller-Buyer model in presence of asymmetric information using game theory concept",۴۱st International Conference on Computers & Industrial Engineering  
 5. MAMA Kermani,  HR Navidi, F Alborzi,۲۰۱۱, "Defining the Manufacturing Strategies by Utilizing Inventory Systems and Game Theory Concept",۴th International Conference of Iranian Operation Research Society       
 6.  

  مقالات کنفرانس داخلی  

    ۱. مهرداد آقا محمدعلی کرمانی - سعید منصور - محمدرضا آل آقا,ارائه مدل برنامه ریزی چند هدفه انتخاب تامین کننده در فضای توسعه ی پایدار(مقاله کامل),سال انتشار:۱۳۸۹,محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
 

دفعات مشاهده: 7342 بار   |   دفعات چاپ: 208 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر