دکترشهاب جنابی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/17 | 
 

دکتر شهاب جنابی
نشانی الکترونیکی: Jenabiiust.ac.ir
تلفن: ۷۳۲۲۸۰۱۵
نمابر:۷۳۰۲۱۶۶۶
نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
سوابق تحصیلی
دکترای تخصصی در رشته مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  1. تولید نظریه های مبنای بومی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  2. ارائه الگوها و مدلهای کاربردی مبتنی بر نظریه های بومی تولید شده در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  3. الگوهای گفتمان سازی، مفهوم سازی و نهادینه سازی افق آینده با رویکرد امیدآفرینی
  4. الگوها و روش های تفکر، حل مسئله و تحلیل محیط
 2. نظام حکمرانی نوین
  1. بازطراحی معماری کلان نظام حکمرانی
  2. شناسایی مسائل موجود در نظام حکمرانی کشور و راهکارهای پیشنهادی برای مرتفع نمودن آنها در گام دوم
  3. رویکردها و ابزارهای مدیریت ارشد اجرایی در نظام حکمرانی و موضوعات مربوط به آن
 3. مدیریت تغییر و رهبری تحول
  1. نظریه های مبنا و پارادایم های تغییر و تحول
  2. الگوها، مدلها و روش های ایجاد تغییر یا تحول در سطح فرد، سازمان و جامعه
  3. نحوه پرورش رهبران عالی و میانی تحول گرا
  4. نحوه مواجهه با گروه های معارض در فرآیند ایجاد تحول
  5. کاربرد علوم عصب شناسی (Neuroscience) در مدیریت
 4. الگوها، روش ها و ابزارهای مدیریت در حوزه های تخصصی زیر و مباحث مربوط به آنها
  1. مدیریت در سازمانهای دانش محور
  2. ایجاد کسب و کار و تحلیل محیط کسب و کار
  3. مدیریت رویدادها
ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل واقعی موجود در کشور متناسب با نیاز دستگاه ها
(در حوزه‌های تخصصی فوق الذکر)

دروس ارائه شده
۱-مدیریت تغییر
۲- نظریه های تحول در سیستم های کلان
۳- مدیریت در سازمانهای دانش محور
۴- ایجاد کسب و کار
۵- تحلیل محیط کسب و کار
۶- مباحث منتخب
۷- سیستمهای حقوق و دستمزد
۸- ارزیابی کار و زمان


اهم سوابق شغلی
دستیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امر مردمی سازی
مشاور رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
قائم مقام مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو شورای حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور
مدیرکل برنامه ریزی، پژوهش و امور نخبگان مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
مدیرکل برنامه و بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشاور جوان رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
مشاور رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در امور طراحی و پیاده سازی کرسی های آزاد اندیشی
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران در امور برنامه ریزی راهبردی
دبیر «کمیسیون تدوین برنامه ی جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی» دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مشاور رئیس هیأت رئیسه صندوق های بازنشستگی،‌ پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در امور بهبود فرآیندها 
مشاور مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در امور سیاستگذاری و راهبری شرکتی
عضو و دبیر ستاد جهاد اقتصادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (OPIC)
مشاور در امور برنامه ریزی راهبردی و نظارت بر فعالیت های وزارت آموزش و پرورش (حوزه ی مشاوران وزیر)
مشاور ستاد خلاقیت و نوآوری وزارت آموزش و پرورش در حوزه طراحی نظام معلمی
دبیر اجرایی همایش ملی «کرسی های آزاد اندیشی،‌ فرصت ها و چالش ها» در دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس طراحی نظام جامع رصد فرهنگی کشور در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی
عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت
دو  دوره عضویت اصلی هیأت منصفه ی رسیدگی به تخلفات تشکل های اسلامی دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران
عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

مقالات منتخب
مقاله «نظریه ی مبنای رهبری تحول در اجتماعات انسانی بر اساس تدبر موضوعی در آیات قرآن کریم»، ارائه شده توسط دکتر محمد سعید جبل عاملی، دکتر علیرضا علی احمدی و شهاب جنابی، پذیرفته شده در نشریه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، مهرماه؛
مقاله «روش شناسی استخراج مبانی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تدبر در قرآن کریم»، ارائه شده توسط دکتر محمد سعید جبل عاملی و شهاب جنابی و پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
مقاله «نقش و وظایف کلیدی متفکران جوان برای ایجاد تحول در جامعه به عنوان رهبران میانی تحول آفرین»، ارائه شده در دومین کنگره ی پیشگامان پیشرفت و منتشر شده در مجموعه ی مقالات کنگره، تهران؛
مقاله «ارائه ی چارچوبی کاربردی برای مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بمنظور تسهیل نقش آفرینی مؤثر و مستمر جوانان متفکر و خلاق در فرآیند دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، پذیرفته شده در دومین کنگره ی پیشگامان پیشرفت و منتشر شده در مجموعه ی مقالات کنگره، تهران؛
کتب
۱.کتاب «کاربرد علوم عصب شناسی در مدیریت تحول سازمانی»، انتشارات سروش، ترجمه شهاب جنابی، چاپ دوم، سال ۱۴۰۱، (شابک:۳-۲۲۷۶-۱۲-۹۶۴-۹۷۸)
۲.کتاب «مدیریت میانبرها - اصول، مهارتها و الگوهای پیشرفت غیر منتظره برای رهبری تغییر»، انتشارات سرآمد، ترجمه ی دکتر مصطفی جعفری و شهاب جنابی، سال ۱۳۸۷، چاپ دوم سال ۱۳۸۸، مترجم، (شابک: ۷-۰۸-۵۵۰۱-۶۰۰-۹۷۸)؛
۳.کتاب «معجزه ی تیمهای کاری خودگردان»، انتشارات رسا، دکتر مصطفی جعفری و شهاب جنابی، سال ۱۳۸۷، گردآوری و ترجمه، (شابک ۰-۷۱۴-۳۱۷-۹۶۴-۹۷۸)؛
۴.کتاب «ریاضیات در کانادا تا سال ۲۰۰۲»، انتشارات سیرنگ، شهاب جنابی و مسعود قربانی نژاد، سال ۱۳۸۱، گردآوری و ترجمه، (شابک:۱-۱۵-۶۹۵۲-۹۶۴)
ثبت اختراع
ثبت اختراع «دستگاه زمانسنجی الکترونیکی مکانیزه برای ارزیابی کار و زمان با قابلیت ویرایش و تحلیل داده ها» به نام شهاب جنابی و وحید یوسفی در اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
فعالیت های علمی- اجتماعی
دبیر پیش نشست همایش نظریه نظام انقلابی اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۴ دی ۱۴۰۲؛
کسب عنوان دانشجوی ممتاز و رتبه ی اول در میان کلیه ی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ در دوره ی دکتری مهندسی صنایع در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۳؛
رئیس ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکم تا دهم تیرماه ۱۴۰۱؛
مشارکت در برگزاری آیین افتتاحیه نظام جمع سپاری و نخستین فراخوان جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختمان مرکزی مجمع (صحن مجلس قدیم)، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹؛
برگزاری نخستین نشست «طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب»، مرکز همایش های رایزن، با میزبانی دبیرخانه قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۶ آذر ۱۳۹۸؛
دبیر نشست عمومی دانشجویان دوره دکترای دانشگاه با اعضای هیأت رئیسه ی دانشگاه علم و صنعت ایران/ سالن همایشهای مجتمع امام خمینی (ره)، ۱۰/۸/۱۳۹۵؛
دبیر نشست عمومی دانشجویان ورودی جدید دوره دکترای دانشگاه با اعضای هیأت رئیسه ی دانشگاه علم و صنعت ایران/ سالن همایشهای مجتمع امام خمینی (ره)، ۱۲/۷/۱۳۹۵؛
مشارکت در کمیته محتوایی برگزاری دهمین همایش ملی نخبگان فردا/ بنیاد ملی نخبگان، تابستان ۱۳۹۵؛
مشارکت در کمیته داوری همایش ملی «نقش نخبگان فردا در تحقق اقتصاد مقاومتی» با میزبانی بنیاد نخبگان استان مازندران/ مجتمع فرهنگی رفاهی وزارت کشور در ساری، ۱۲ و ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۵؛
مشارکت فعال در فرآیند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی برای افق سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، دانشگاه علم و صنعت ایران، از پاییز ۱۳۹۴ تا بهار ۱۳۹۵؛
عضو ستاد برگزاری جشنواره ی دستاوردها و توانمندی های پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۶ الی ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۲؛
عضو ستاد برگزاری جشنواره آغاز سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه علم و صنعت ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲؛
داوری بخشی از مقالات ارسال شده برای «کنگره های پیشگامان پیشرفت»/ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، کنگره های دهم، نهم، هشتم، هفتم، ششم، چهارم و سوم؛
دبیر نشست تخصصی «فرصتها و راهکارهای پیشرفت اسلامی- ایرانی» در «دومین کنگره پیشگامان پیشرفت»/ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۱؛
حضور و سخنرانی در مراسم افتتاحیه ی «دومین کنگره پیشگامان پیشرفت»/ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۱؛
دبیر نشست تخصصی «نقش جوانان در تحولات اجتماعی» در «نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت»/ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مجتمع فرهنگی تفریحی امام خمینی (ره)، لواسانات، خرداد ماه ۱۳۹۱؛
دبیر اولین گردهمایی «ستاد جهاد اقتصادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت» با موضوع «جهاد اقتصادی» با حضور مدیران عامل،اعضای هیأت مدیره و اعضای کمیته های جهاد اقتصادی شرکتهای تحت پوشش OPIC/ شرکت ملی نفتکش ایران، مرداد ماه ۱۳۹۰؛
دبیر اجرایی اولین همایش ملی «کرسی های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها»/ دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۱۳۸۹؛
عضویت در انجمن های علمی
عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران/ از سال ۱۳۸۳ تاکنون؛
عضویت در انجمن مدیریت ایران/ از سال ۱۳۸۳ تاکنون؛
عضویت در انجمن مخترعین کشور/ از سال ۱۳۸۶ تا کنون؛
 

دفعات مشاهده: 589 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر