شرح حال علمی خانم دکتر موسوی لقمان

 | تاریخ ارسال: 1402/12/8 | 
بسمه تعالیسیده اشرف موسوی‌لقمان
 1. تحصیلات دانشگاهی
 • کارشناسی در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران  (1391-1387)
 • کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی ، دانشگاه علم و صنعت ایران (1393-1391)
 • دکترای مدیریت سازمان‌های دولتی ایران، گرایش سیاستگذاری عمومی، دانشگاه علم و صنعت ایران (1399-1394)
 • پژوهشگر پسادکتری دانشگاه علم و صنعت ایران (1401)
 1. زمینه های پژوهشی مورد علاقه
 •  سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی
 • تفکر سیستمی
 • حکمرانی نرم با تمرکز بر سیستم‌های فرهنگی و اجتماعی
 • اقتصاد خانواده/ سیاستگذاری خانواده
 1.  طرح‌های صنعتی و سوابق حرفه‌ای
 1. مقالات منتشر شده در مجلات و کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی
 • موسوی‌لقمان، س.ا.؛ موسوی، س.س.؛ داوودی‌زاده، ل. و پیشوایی، م.س (1402) تدوین مدل مفهومی «بهره‌وری خانواده» با تاکید بر جنبه اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مضمون، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 23، شماره 91، ص 323-364
 • موسوی‌لقمان، س.ا.؛ معینی، ع.؛ رفیعی‌آتانی، ع.ا. و پیشوایی، م.س. (1401). ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش الگوی اقتصادی خانوار‌، فصلنامه مطالعات زن و خانواده.
 • موسوی‌لقمان، س.ا.؛ معینی، ع.؛ رفیعی‌آتانی، ع.ا. و پیشوایی، م.س. (1400). ارزیابی و تحلیل الگوی اقتصادی خانواده‌ها با رویکرد اسلامی (نتایج یک پیمایش در سطح شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد اسلامی.
 • موسوی‌لقمان، س.ا.؛ معینی، ع.؛ رفیعی‌آتانی، ع.ا. و پیشوایی، م.س. (1400). طراحی الگوی تعاملات خانواده و دولت، اولین کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی.
 • موسوی‌لقمان، س.ا. و پیشوایی، م.س. (1400). نقش حاکمیت در ترویج و تسهیل مدلهای کسب‌وکار اقتصاد مردمی، اولین کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی.
 • موسوی‌لقمان، س.ا.؛ معینی، ع. و رفیعی‌آتانی، ع.ا. (1398). تحلیل مضمون سیاست های اقتصاد خانواده در ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان.
 • پیشوایی، م.س.؛ موسوی‌لقمان، س.ا. و سلسبیل، م. (1395). توسعه کسب‌وکارهای خانگی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، سومین همایش اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.
 • معینی، ع. و موسوی‌لقمان، س.ا. (1395). استخراج مولفه‌های سیاستگذاری قرآنی با مقایسه سیاست‌ حکومت‌های الهی و طاغوتی بر مبنای شان سیاسی واژه «امر»، نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت.
 • شفیعا، م.ع. و موسوی‌لقمان، س.ا. (1394). شناسایی و اولویت بندی راهبردهای موثر بر تعامل دولت با تولیدکنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با استفاده از روش تلفیقی تحلیل محتوای کیفی و PSI-MOORA، فصلنامه مدیریت فردا
 • علی‌احمدی، ع.؛ سلامت، وحیدرضا، .... و موسوی‌لقمان. س. ا (1394). متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت ساز برنامه اقتصادی کشور)، فصلنامه مدیریت فردا.
 • شفیعا، م.ع. و موسوی‌لقمان، س.ا. (1393). نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری، فصلنامه اقتصاد اسلامی
 • کامفیروزی، م.ح؛ بنیادی، ع و موسوی‌لقمان، س.ا. (1393). بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه اقتصاد اسلامی.
 • Mousavi Loghman, S. A., Moini, A., & Pishvaee, M. S. (2019). A hybrid FCM-VIKOR approach to family economic policy-making. Kybernetes.‏
 • Shafia, M. A., & Mousavi Loghman, S. A. (2019, January). Designing a Conceptual Model for People's Participation in Resistive Economy: Text Grounded Theory Approach Based on Islamic Thoughts. In 2019 15th Iran International Industrial Engineering Conference (IIIEC) (pp. 57-63). IEEE.‏
 • Shafia, M. A., Mousavi Loghman, S. A., Badiee, A., & Shahanaghi, K. (2018). A Novel Model for the Analysis of Interactions Between Governments and Agricultures in a Study of Social Beneficial Externalities Based on the Stackelberg Game: A Case Study on Cotton Production. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 11(2), 119-127.‏
 • Eskandari, M. J., Aliahmadi, A., Khaleghi, G. H., & Mousavi Loghman, S. A. (2014). Evaluating and Predicting the Higher Education Institutions Performance by Integrated Approach Based on Balanced Scorecard. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(5), 508-522.‏
 1. کتب
 • پیشوایی، م.س.؛ موسوی‌لقمان، س.ا. و سلسبیل، م. (1396) «مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد مردمی»، انتشارات آل احمد.
 1. افتخارات
 • اخذ مدرک تخصصی حفظ کل قرآن کریم (معادل لیسانس علوم قرآنی) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1388.
 • رتبه اول دانشجویان مقطع کارشناسی، سال 1391.
 • پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌‌ی مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی از طریق سهمیه استعداد درخشان، سال 1391.
 • رتبه اول دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، 1393.
 • پذیرش در مقطع دکتری رشته‌‌ی مدیریت سازمان‌های دولتی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران از طریق سهمیه استعداد درخشان، سال 1394.
 • ممتاز آموزشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت در مقطع دکتری، 1395.
 • ممتاز پژوهشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، سال 1398.
 •   برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال 1400 در طرح پسادکتری شهید چمران.
 • کسب رتبه‌های استانی و منطقه‌ای در مسابقات قرآن کریم (دانش‌آموزی، دانشجویی و اوقاف) در رشته حفظ قرآن کریم از سال 1386 تا 1392.

دفعات مشاهده: 174 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر