دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار و اطلاعیه های پژوهشی
وبینار معرفی فرصت حمایت از پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 

لینک ورود به وبینار:https://bitn.ir/Research
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=79.17259.62281.fa
برگشت به اصل مطلب