مرور برچسب

دکتری

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای سیدشهاب الدین شاه ابراهیمی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای سیدشهاب الدین شاه ابراهیمی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ، با عنوان « طراحي الگوي انتقال و توسعه فناوري داخلي سطح بالا در بستر نظام نوآوري فناورانه-مطالعه موردي فناوري هاي ساخت ماهواره ​​​​​»‎ ‎به راهنمایی…

جلسه دفاعیه مهدی باقری نصرآبادی دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری علم و فناوری

آقای مهدی باقری نصرآبادی دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری از رساله خود با عنوان : طراحی الگوی مطلوب همکاری نهادهای موثر در توسعه اقتصادی دانش بنیان در صنعت نفت در روز سه شنبه1401/12/09 ساعت 18/30در دانشکده مدیریت ،…

جلسه دفاعیه آقای عیسی جبارزاده پرنق دانشجوی دکترای رشته مدیریت تکنولوژی

به اطلاع می رساند آقای عیسی جبارزاده پرنق دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی از رساله خود با عنوان : ارائه الگوي سيستمي چند روشي جهت باز تنظيم شبكه تامين اعتبار شركت هاي فناور با رويكرد تامين مالي زنجيره تامين (مورد…

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع    به اطلاع کلیه دانشجوی دکتری دانشکده می رساند؛ آزمون جامع در فاصله زمانی 1401/10/17 لغایت 1401/10/28 برگزارمی گردد. لذا کسانی که امتحان آزمون جامع نداده اند و از شرایط زیر برخودار هستند جهت شرکت در آزمون جامع…

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy