مرور برچسب

کارشناس آموزش

انتخاب استاد راهنمای دانشجویان آموزش الکترونیکی

اطلاعیه انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی مطابق با تصمیمات شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، مقرر گردید: دانشجویان ورودی سال 1400 در تمامی رشته های دوره آموزش الکترونیکی دانشکده…

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض می‌کنیم که شما با این موضوع موافقید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید.. پذیرفتن ادامه

Privacy & Cookies Policy